Digi sosiaalityössä - mitä, miksi, milloin?

Valtiotieteen tohtori Camilla Granholmin luento Aikuissosiaalityön päivillä 31.1.2020.

On kaikenikäisten ongelma joutua marginaaliin digimaailmassa ei vain ikäihmisten.

Vielä 20 vuotta sitten digitalisaation ajateltiin olevan scifiä, mutta nykyään se on osa meidän jokapäiväistä arkeamme. Se koskettaa sekä nuoria että vanhoja ihmisiä ja kuuluu arkeemme melkein tahtomattamme – huomaamattamme meillä onkin käytössä Google Maps, Whatsapp ja Netflix, emmekä voisi enää elää ilman niitä. Puhutaan niin sanotusta sulautuvasta elämästä – samaan aikaan olemme tässä mutta samaan aikaan jossakin ihan muualla. Ja sitten on vanhemmat ikäluokat, jotka eivät aina pysy kärryillä muuttuvassa maailmassa. Digitaaliset palvelut ovat yhä enemmän saatavillamme, mutta niillä on myös kääntöpuolensa. Ne eivät yksinkertaisesti saavuta kaikkia.

Sulautuva sosiaalityö (blended social work)

  • Kasvokkaisen ja virtuaalisen sosiaalityön harkittu yhdisteleminen.
  • Sosiaalityön käytäntöjen perusteellinen uudelleen arviointi asiakkaiden optimaalisen osallisuuden saavuttamiseksi.
  • Sosiaalityön käytäntöjen uudelleen järjesteleminen tarkoituksena paremmin hyödyntää sosiaalisesti jaettua ja avointa informaatiota. (Granholm 2020)

Digi sosiaalityössä on virtuaalisen ja kasvokkaisen kohtaamisen yhdistämistä. Esimerkiksi ensikontakti tai seuranta voidaan toteuttaa digitaalisesti. Puhutaan niin sanotusta sulautuvasta sosiaalityöstä. Osa asiakkaista voi kokea helpompana tapana kertoa huolistaan ja murheistaan työntekijälle, jos ei tarvitse olla fyysisesti läsnä. Olemassa on myös esimerkiksi foorumeita, kursseja ja vertaistukiryhmiä nimenomaan verkossa. Digimaailman todeksi tuleminen sosiaalityössä vaatii selkeitä toimintaperiaatteita organisaatiolta, asiakkaiden tukemista (esimerkiksi taloussosiaalityötä ajatellen tarvittavien välineiden hankinta ja riittävä tietotekninen osaaminen), työntekijöiden koulutusta, ohjausta ja ennen kaikkea kattavaa tietosuojaa.

Sulautuva sosiaalityö käytännössä:

  1. asiakkaan tilanteeseen soveltuu parhaiten perinteiset, kasvokkaiset sosiaalityön menetelmät.
  2. asiakastyö alkaa kasvokkaisten tapaamisten merkeissä, mutta myöhemmin työskentelyssä sovelletaan myös virtuaalisia työkaluja.
  3. ensi kontakti asiakkaaseen tapahtuu virtuaalisesti, mutta voi myöhemmin sisältää myös kasvokkaisia tapaamisia.
  4. työskentely asiakkaan kanssa tapahtuu pelkästään virtuaalisessa ympäristössä. (Granholm 2020)

Sulautuvassa sosiaalityössä on olennaista tunnistaa, mitkä toimintatavat sopivat kullekin asiakkaalle kussakin nimenomaisessa tilanteessa. Tilannetta ja toimintatapoja arvioidaan asiakkuuden jatkuessa ja niitä muutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Camilla Granholm (2016):
Social work in digital transfer – blending services for the next generation.
Väitöskirja. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos.

 

Koosteen laatijat:
Liisa Riikonen ja Noora Tirkkonen (sosionomiopiskelijat, TAMK)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *