Kategoria: YYY-seminaari

Hyvinvointia, kohtaamisia ja akateemista asiantuntijuutta Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo -seminaarissa 11.6.2019

Kolmas sektori edistää yksilö- ja yhteisötason hyvinvointia esimerkiksi luomalla tilaa kohtaamisille. Moni korkeasti koulutetty myös työllistyy järjestökentän tehtäviin. Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin -seminaari jalkautti 11.6.19 Porin yliopistokeskuksen akateemista asiantuntijuutta Satakunnan kansalaistoiminnan keskukseen, Yhteisötalo Otavaan.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin

Tämän artikkeli sisältää Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo: Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin -seminaaria varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita ylisukupolvisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseenn liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo: Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin 11.6.19

Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat hyvinvoinnin perusta, ja ystävyys voi rakentaa siltoja myös yli sukupolvien. Vastaavasti yksinäisyys on nostettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, johon esimerkiksi kolmas sektori on pyrkinyt tarttumaan. Avoin seminaari ”Yksinäisyys – ystävyys – yhdessäolo: näkökulmia ylisukupolvisiin suhteisiin” kokoaa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijoita asian äärelle.