TiedeAreena pop up: Opiskelija-asiantuntijuutta kaupunkilaisten kohtaamispaikoissa

Opinnäytetyö on tärkeä osa yliopistokoulutetun asiantuntijaprofiilia. Porin yliopistokeskukselta valmistuu vuosittain lähemmäs 200 maisteria ja diplomi-insinööriä yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan ja kauppatieteiden aloilta. Moni lopputyö kiinnittyy alueeseen ja tuottaa tietoa yksityisen, julkisen, kolmannen sektorin tai muiden toimijoiden käyttöön. Opinnäytetöissä on valtavasti potentiaalia ja niistä ollaan aidosti kiinnostuneita. UCPorin TiedeAreenassa ASTe-hanke vei tietoutta opinnäytetöistä kaupunkilaisten kohtaamispaikkoihin Porissa ja Harjavallassa.

TiedeAreena on Porin yliopistokeskuksen  yleisötapahtuma, jossa tiedettä ja tutkijoita tehdään kaikille kiinnostuneille tutuiksi. Vuoden 2019 TiedeAreena järjestettiin perjantaina 27.9. Kokopäivätapahtumaan sisältyi muun muassa paneelikeskusteluja, tutkijoiden luentoja paikallisbusseissa, lasten yliopisto ja science slam –tiedeviestintäkilpailu. Tällä kertaa TiedeAreenassa tuotiin esiin myös UCPorin opiskelijoiden asiantuntijuutta. ASTe-hanke järjesti yhdessä Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön kanssa kaksi pop up -tilaisuutta, jossa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden oli mahdollista esitellä kandi-, pro gradu- ja diplomitason opinnäytetöitään.

Luennon kautta saattoi profiloitua oman alansa osaajana ja kerryttää kokemusta asiantuntijapuheenvuoron pitämisestä. Jo suunnitteluvaiheessa muotoiltiin TiedeAreenasta ja aiemmin syyskuussa järjestetystä Like a pro -esiintymisvalmennuksesta kokonaisuus, jossa esiintymisiltapäivän oppeja saattaisi TiedeAreenassa hyödyntää käytännössä.

Pop up -tilaisuudet olivat matalan kynnyksen asiantuntijatilaisuuksia ja avoimia kaikille. Toinen tilaisuuksista jalkautui Harjavaltaan aikuisten kohtaamispaikka Haikuun, toinen taas Porin päivänä ovensa maksuttomasti avanneeseen Satakunnan Museoon. Kumpikin toteutus rakentui yhteistyökumppaneiden kanssa ja osallistuvien opiskelijoiden/vastavalmistuneiden toiveet huomioiden.

Harjavaltaa varten koottiin monipuolinen yleiskatsaus Porin yliopistokeskuksen tutkinto-ohjelmista viime vuosina valmistuneista opinnäytetöistä ja sitä esiteltiin kera avoimen yliopiston infon. Esittelyn yhteydessä tuotiin esiin, miten ASTe-hankkeessa olennaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kentän on havaittu opinnäytetöissä olevan yksi tieteenalarajat ylittävä teema. Avoimen yliopiston infotilaisuus taas toi tietoa Satakunnassa saatavilla olevista koulutusmahdollisuuksista. Porin yliopistokeskuksen opintotarjonnan lisäksi vaihtoehtoja esitteli Porin kesäyliopiston rehtori Jari Kaasinen. Paikalla oli opiskelijoita, sote-ammattilaisia ja kansalaisia.

Kohtaamispaikka Haiku, Harjavalta: sosiaalityön opiskelija Mari Lönnberg ja ASTe-hankkeen projektikoordinaattori Vilma Wiro.

Satakunnan Museossa pop up -tilaisuus järjestettiin kiinnostavasti keskellä pysyvää näyttelyä. Luento sisälsi tervetulosanojen ja Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin yleisesittelyn sekä olennaisimpana kolme opinnäytetöihin perustuvaa puheenvuoroa. Maisemantutkimuksen maisteriopiskelija Katrina Virtanen Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta alusti opinnäytetyöstään otsikolla “Kulttuuriympäristöjen inventointi avointa dataa hyödyntämällä – Menetelmää kehittämässä”. Pro gradu -tutkielman aiheena on historiallisten puutarhojen inventointimenetelmän kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ja testata yleisesti kulttuuriympäristöihin soveltuvaa, digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntävää ja nykyistä kustannustehokkaampaa menetelmää.

Satakunnan Museo, Pori. Opinnäytetöihin perustuvia puheenvuoroja.
Satakunnan Museo, Pori. Opinnäytetöihin perustuvia puheenvuoroja.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta tutkielmiaan esittelivät Vilma Wiro (sosiaalipolitiikka) ja Tellu Rosenqvist (sosiologia). Vilma Wiro tarkasteli maisterintutkinnon opinnäytetyössän “Hädässä ystävä tunnetaan. Koululaisten vertaissuhteet peruskoulun opettajien puheessa” opettajien tulkintoja lasten ja nuorten vertaissuhteista. Aineistona hyödynnetyt haastattelut kerättiin Vilman työskennellessä korkeakouluharjoittelussa Tampereen yliopiston Porin yksikössä (yhteiskuntatieteet) keväällä 2017. Tellu Rosenqvistin pro gradu -tutkielma taas käsitteli lapsistaan etäällä asuvien isovanhempien kokemuksia isovanhemmuudesta. Puheenvuorossaan Tellu totesi isovanhempien olevan motivoituneita löytämään aikaa ja tilaa yhdessäololle pitkästäkin välimatkasta huolimatta ja valmiita hyödyntämään teknologiaa, kuten viestintäsovelluksia, kasvokkaisten kohtaamisten tukena. Toisaalta isovanhemmuuden rajat ja “mummolan” tilallisuus saattavat asettaa suhteelle myös haasteita.

Satakunnan Museo, Pori.
Satakunnan Museo, Pori.
Satakunnan Museon opinnäytetöiden esittelijät Vilma Wiro, Katrina Virtanen ja Tellu Rosenqvist.

Opinnäytetöiden esittelypuheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja hyvin valmisteltuja. Koko TiedeAreena pop up -kokonaisuus sai mukana olleilta puhujilta ja osallistuneilta kuulijoilta hyvää palautetta – me puolestamme kiitamme mukana olleita!

Omasta opinnäytetyöstä esitelmöiminen saattaa herättää epävarmuuden tunteita; olenko riittävän perehtynyt, entä osaanko perustella valintani ja kertoa tutkimuksesta selkeästi? Jokainen opinnäytetyö on viikkojen tai kuukausien uurastuksen tulos ja ne voivat tuottaa paljon hyödyllistä ja helposti vastaanotettavaa tietoa esimerkiksi yrityksen, kunnan hallinnon ja palvelujen sekä järjestön käyttöön. Tällä hetkellä Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneet opinnäytetyöt ovat löydettävissä yliopistojen omista julkaisupalveluista, mutta pop up -luentojen kaltaiset tilaisuudet tuovat niitä lähemmäs sekä tutkielman selkeää kohderyhmää, kanssaopiskelijoita että laajemmin kansalaisia. Tällaista lähentymistä pyrimme omalta osaltamme ASTe-hankkeessa edistämään myös jatkossa.

Kirjoittaja:

Vilma Wiro

YTM, projektikoordinaattori

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *