About

The writer of this blog, Paula Rossi, is interested in the conflicts and complexity of everyday work, interaction, leadership and studying experiences. Paula works as a researcher and university teacher at the Tampere University, Faculty of Management and Business.

Email: paula.rossi@tuni.fi         

IG: rossipaulam               

Twitter: @RossiPaulaM

Interviews & other public appearances

Paneeli, Vakki Symposium 2021: Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa.

Työ, terveys ja turvallisuus -lehti: Eriävät mielipiteet rohkeasti esiin.

Haastattelu: Radio Moreeni, Kuuntele tutkijaa -podcast

Interview: Too good stories provoke resistance (Unit Magazine)

Haastattelu: Liian hyvä tarina herättää vastustusta (Unit -lehti)

Puheenvuoro Kehittäjien syyspäivä 1.10.2020, valtion työelämäpalvelut: Konfliktit oppimisen ja kehittymisen edellytyksinä 

Tutkijaesittely, Tampereen yliopisto:

Play video on YouTube (opens in new tab)

 

Recent publications

Rossi, P. (2021). Understanding Systemic Change: Conflicts in the public service development. (Doctoral Dissertation, Tampere University). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1930-4 

Rossi, P. and S. Tuurnas (2021). Conflicts fostering understanding of value co-creation and service systems transformation in complex public service systemsPublic Management Review. 23(2), 254-275.

Rossi, P. (2020). Reimagining organisational conflicts through the metaphor of music. Knowledge Management Research & Practice.

Rossi, Paula (2019). Conflicts in Leading and Managing Change: Towards a Reflexive Practice. In Kangas, Anni et al (eds.) Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives. Tampere: Tampere University Press, 165-181.

Current projects

Project Manager DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena 2019-2021 (ESR)

Researcher INFOSTORY – tarinat tietotekniikan toteutuksessa 2019-2022 (Emil Aaltosen säätiö)