Info

DigiTalk is a blog that tells people-centric stories about digitalization in the Tampere University community. We publish text both in english and in Finnish under six strategic digitalization themes: Digital learning, Digital research, Digital campus, Digital partnership, Digital readiness and Gamification.

DigiTalk on blogi, joka kertoo ihmiskeskeisesti digitalisaatiosta Tampereen korkeakouluyhteisössä. Julkaisemme tekstejä sekä englanniksi että suomeksi kuudesta strategisesta digitalisaation teemasta: Digitaalinen oppiminen, Digitaalinen tutkimus, Digitaalinen kampus, Digitaalinen kumppanuus, Digitaalinen valmius ja Pelillistäminen.