Digipilottien videotuotannot –  Kokemuksia ja oppeja vuodelta 2020

Digipilotit 2020 olivat Jatkuvan oppimisen kehittämishankkeen ja Digitalisaatio kehittämishankkeen yhteinen projekti, jossa pilotoitiin uudenlaista digipedagogista ja videotuotannollista tukea opintokokonaisuuksien digitoinnille ja digitaalisten opetusmateriaalien tuottamiselle. Pilottien kesto oli vuosi ja siihen osallistui kuusi hyvin erilaista kokonaisuutta korkeakouluyhteisöstä. Tässä tekstissä käydään läpi digipilottien kokemuksia ja oppeja vuoden kestäneestä urakasta erityisesti videotuotantojen osalta. Tarjolla on myös muutama maistiainen jo julkaistusta materiaalista, joka tuotettiin digipilottien aikana.  

Digipilotit 2020

Tampereen korkeakouluyhteisössä tuotettiin vuoden 2020 aikana Jatkuvan oppimisen kehittämishankkeen ja Digitalisaatio kehittämishankkeen kanssa 6 uudenlaista digipilotti-kokonaisuutta, johon valittiin korkeakouluyhteisöstä digitalisoitavia uusia kokonaisuuksia tai laajoja opintojaksoja. Mukaan osallistuivat saavutettavuuden uusi kokonaisuus ITC-tiedekunnasta, erityispedagogiikan opintokokonaisuus yhdessä yliopiston EDU-tiedekunnan ja TAMK:n opettajakorkeakoulun tekemänä, bioinformatiikan kokonaisuus MET-tiedekunasta, työterveyden kokonaisuus MAB-tiedekunnasta,  SOTE-alan perusopintokokonaisuus TAMK:n SOTE-yksiköstä ja koneoppimisen kokonaisuus ITC-tiedekunnasta.   

Viime vuoden aikana pilotit joutuivat saman yllättävän etätyö haasteen eteen kuin kaikki muutkin, mutta toisaalta digipilottien tuotokset olivat ajankohtaisempia kuin osattiin arvatakaan. Digipiloteissa kokonaisuuksille oli varattu resurssia kurssien toteuttamiseen ja tuottamiseen digitaalisena, digipedagogista tukea Matleena Laakson kautta sekä videotuotannon tukea yhteistyössä TAMK:n Mediapolis-yksikön kanssa. Viisi projektia kuudesta lähti tuottamaan videomateriaalia.  Osa pienimuotoisemmin yhden lyhyen videon muodossa, toiset taas tekivät laajempia kokonaisuuksia tukemaan kurssin sisältöjä asiantuntijoiden tukemana.  Tarkoituksena pilotissa oli tuottaa laadukasta ja kestävää materiaalia opetuksen tueksi, ja oppia millä tavoin ammattilaisten tuottamia videoita voitaisiin opetuksessa erityisesti hyödyntää. 

Videomateriaalia opetuksen tueksi

Opetuksen videot ovat olleet jo pitkään puheenaiheena erityisesti flippauksessa, mutta myös informaalin oppimisen välineenä (kukapa meistä ei nykyisin opettelisi virkkaamista, nikkarointia tai erilaisten ohjelmien käyttöä YouTubesta). Kun siirryimme viime keväänä etäopetuksen aikaan, useimmat meistä päätyivät live-streemaamaan luentonsa Zoomin tai Teamsin kautta opiskelijoilleen, mutta osa lähti samalla jo tuottamaan kestävämpää materiaalia kurssien käyttöön. Edistyksellisimmät käsikirjoittivat ja editoivat opetusvideoita, joita pystyisi hyödyntämään vielä seuraavanakin vuonna ja potentiaalisesti säästämään opettajan aikaa vuorovaikutuksen edistämiseen etäopetuksessaHyviä kysymyksiä opetuksen videomateriaaleihin liittyen onkin: Millaista videosisältöä opetukseen voitaisiin tuottaa?  

Vuoden 2020 digipiloteissa kokonaisuudet lähtivät tuottamaan yhdessä TAMKin Mediapoliksen kanssa materiaalia omista lähtökohdistaan. Jollekin projektille oli selkeä tarve opetus- tai asiantuntijavideoille tukemaan opetuksen sisältöjä, toiselle taas enemmän kurssin markkinointiin tarkoitettua materiaaliaTuotantoprosessi lähti jokaisen kokonaisuuden kohdalta ideoiden kokoamisesta yhdessä sekä TAMKin asiantuntijoiden, että digipilotin vastuuhenkilöiden kanssa. Opimme, että hyvä tapa visuaalistaa omaa toivetta tuotannoista oli etsiä verkosta omasta mielestä jollain tavalla hienoja tai muuten osuvia tuotantoja, jossa päästään näkemään millaista materiaalia opettaja toivoo. Seuraavassa vaiheessa Mediapoliksen tuotantotiimi auttoi digipilottia jalostamaan ideasta rungon, jonka käsikirjoittamiseen ja suunnitteluun päästiin käsiksi. 

Tuotantoprosessin kulku sekä haasteet ja opit

Vaikka vastuu käsikirjoittamisesta ja kuvauksen suunnittelusta on tuotannoissa ammattilaisella, ei ilman aiheen asiantuntijoiden panosta suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen saada videota aikaiseksi. Sisällön asiantuntija on kuitenkin aina tilaaja eli tässä tapauksessa opettaja, kun taas kuvauksessa, editoinnissa ja käsikirjoituksen rakentamisessa asiantuntijana toimii tuotantoryhmä. Onnistuneen videotuotannon tekeminen vaatii siis isolta ryhmältä vahvoja vuorovaikutustaitoja, jotta omat toiveet ja ideat saadaan näkymään lopputuotteessa.  

Myöskään digipiloteissa tuotantoprosessien haasteilta ei vältytty. Opimme esimerkiksi, että  kaikki mieltä askarruttavat asiat on esimerkiksi hyvä avata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa väärinymmärrysten estämiseksi. Kun materiaali on kuvattu, ei leikkauksella välttämättä pystytä enää muuttamaan sisältöjä radikaalisti. Tuotannoissa opettajilla oli aktiivinen rooli sisällön suunnittelussa, käsikirjoituksen tekemisessä ja hyväksymisessä, mutta usein myös kuvattavat henkilöt ovat opettajia tai heidän rekrytoimiaan opiskelijoita. Lopullisen tuotteen tarkastukseen on myös osallistuttava, jotta ne asiat mitä halutaan korjata, tulevat huomioitua. Haasteista opimme jo matkan varrella paljon asioita, mutta myös tulevalle kehitettävää jäi.

Digipilottiin osallistuneiden toiveita digipedagogisesta kehittämisestä jatkossa

Tulokset ja videotuotantojen jatko

Tuloksena digipilottien mediatuotannoissa saatiin ammattimaista jälkeä ja uusia ideoita jatkokehittämiseen. Opimme myös paljon prosessista tulevia tuotantoja varten ja toivottavasti näitä päästään tänä vuonna ottamaan käyttöön Digitaalisen sisällöntuotannon projektissa, jossa yhtenä osana tuotetaan TAMKin Mediapoliksen osaajien kanssa videotuotantoja opetuksen tueksi vuonna 2021. Tuotannon tulevat tätä vuonna yliopistojen tiedekuntien haun mukaan ja sieltä on jo alkuvaiheessa kartoitettu ideoita ja sopivia kohteita videotuotannoille. Tuotannoista on pyritty valitsemaan erilaisia kokonaisuuksia, jotta näemme myös jatkoa varten, millaisille kokonaisuuksille videotuotannon tuki erityisesti sopii.  

Digipilotit 2020 tuottivat oppien lisäksi siis hienoja videoita, joista aktiivisessa levityksessä ovat tällä hetkellä Koneoppimisen MOOC-kurssin mainosvideo ja Saavutetavuuden kurssien materiaaliksi tehty video, joka on myös kuvailutulkattu. Myös työterveyden kokonaisuus on julkaissut oman sivustonsa työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiselle mallille. Erityispedagogiikan, bioinformatiikan ja koneoppimisen kokonaisuuksien videoista osa odottaa vielä julkaisua kurssien osalta ja niistä pääsemme nauttimaan myöhemmin. Tässä kuitenkin ne muutama luvattu maistiainen!

Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen malli

Play video on YouTube (opens in new tab)

Play video on YouTube (opens in new tab)