Blogista

Fiiliskeskuksen blogissa on TAMKin terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden itse tuottamia tekstejä ja muuta ajankohtaista materiaalia.

Fiiliskeskuksessa on opiskelijoita niin bioanalytiikasta, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, kätilö-, röntgenhoitaja-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajakoulutuksesta kuin Degree Programme in Nursingistä. 

TAMKissa rakennetaan eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä koulutuksen, projektien, hankkeiden ja kumppanuuksien kautta ja kehitämme näin osaamista. Opiskelijamme tutkivat ja kehittävät työelämän käytänteitä opinnäytetöissään asiantuntijaopettajien ohjauksessa.