Blogista

Gambiaan lyhytvaihtoon!

Toteutimme kansainvälisen lyhytvaihdon Gambiaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2019. Ryhmäämme kuului kaksi hoitotyön opettajaa ja 12 hoitotyön opiskelijaa. Opiskelijat olivat toisen ja kolmannen vuoden sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoitajatyön opiskelijoita.

Gambian lyhytvaihto on osa TAMKin kansainvälistä opiskelijavaihtotoimintaa. Lyhytvaihtomme suunnittelu aloitettiin noin vuosi ennen matkaa, ja mukaan lähtevät opiskelijat valittiin hakemusten perusteella. Opiskelijamme osallistuivat aktiivisesti lyhytvaihtomme valmisteluun saman vuoden maaliskuusta alkaen.

Opiskelijoiden yhtenä tehtävänä lyhytvaihdon aikana oli kirjoittaa blogia joka päivä. Blogin kirjoittaminen jaettiin opiskelijapareille, joten jokainen pari tuotti kaksi blogikirjoitusta kahden viikon matkan aikana. Näin blogin kirjoittaminen jakaantui tasaisesti kaikille opiskelijoillemme, ja heillä oli riittävästi aikaa valmistautua myös muuhun lyhytvaihdon toimintaan.

Blogimme tavoitteena on kuvata gambbarit-ryhmämme toimintaa, kokemuksia, oivalluksia ja oppimista kansainvälisessä ja hyvin erilaisessa oppimisympäristössä.

Tervetuloa seuraamme!