Jatkuva oppiminen on jatkuvaa muutosta myös henkilöstön näkökulmasta

Korkeakoulujen sisällä ja henkilöstön keskuudessa jatkuvan oppimisen teema herättää paljon keskustelua, toiveita ja erilaisia tunteita. Jatkuvan oppimisen käsite on laaja, ja voidaan ymmärtää eri tavoin kontekstista riippuen. Kansallisellakin tasolla korkeakoulut ovat tarttuneet jatkuvan oppimisen teemaan erilaisilla painotuksilla: yhdessä korkeakoulussa puhutaan enimmäkseen avoimen yliopistotarjonnan lisäämisestä, toisessa opinto-oikeuden pidentämisestä tai laajentamisesta, kolmannessa verkostomaisesta yhteistyöstä muiden työelämän toimijoiden kanssa ja neljännessä osaamisen kehittämisen digitalisoinnista. Toki monissa korkeakouluissa kehitetään useampia osa-alueita samanaikaisesti. Miten Tampereen korkeakouluyhteisössä on tartuttu jatkuvan oppimisen edistämiseen ja mitä se vaatii henkilöstöltämme?

Tampereen korkeakouluyhteisössä teemme jatkuvan oppimisen hankkeessa useita ketteriä kokeiluja sekä samanaikaisesti luomme pohjaa strategiselle jatkuvan oppimisen edistämiselle rakenteellisella, systeemisellä tasolla. Isoina teemallisina painotuksina meillä on osaamisen tunnistaminen (tekoälyä hyödyntämällä), vahva ohjaus ja tuki osaamisen kehittämiseen, osaamisen ennakointityö, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä. Meneillään on monia eri alojen pilotteja, joissa tehdään rohkeasti uudenlaista työnantajayhteistyötä, avataan osaamisen kehittämisen mahdollisuudet laajemmalle joukolle kuin tutkinto-opiskelijoille ja päästään kehittämään osaamista ketterästi eri tarpeisiin. Tämän lisäksi pilotoimme useiden koulutuskokonaisuuksien digitalisointia painopisteinämme pedagoginen laadukkuus, vaikuttavuus, joustavat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja monipuolinen hyödynnettävyys.

Nämä uudet kokeilut, jatkuva kehittäminen ja uuden luominen voivat henkilöstön näkökulmasta näyttäytyä paitsi mahdollisuuksina, myös uhkina ja pelkoina. Moni saattaa miettiä, miten osaamisen näkyväksi tekeminen vaikuttaa omaan työhön, pitää laajempaa digitalisointia uhkana tai nähdä verkostomaisessa yhteistyössä isoja haasteita. Lisäksi jatkuvan oppimisen hankkeessa haastamme perinteistä tutkintopohjaista ajattelua ja nostamme keskusteluun myös syvemmät kysymykset korkeakoulujen roolista yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kuitenkin tavoitteenamme on purkaa niin rakenteellisia kuin henkisiäkin siiloja, jotta voimme korkeakouluna mennä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja nähdä sellaisiakin mahdollisuuksia, joita ei vielä ole olemassa. Esimerkiksi osaamisen näkyväksi tekemisellä saadaan tiimien vahvuudet hyödynnettyä ja tarvittavaa tukea kohdennettua oikein, koulutuksen digitalisoinnilla avataan useammalle mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja verkostomaisella yhteistyöllä voimme saada isompaa vaikutusta aikaiseksi koko yhteiskunnassa. Toki muutoksissa on aina myös riskinsä ja mahdollisuus epäonnistua, mutta suurin riski lienee se, että pysähdymme paikoillemme ja lakkaamme kehittymästä.

Jatkuva oppiminen onkin myös jatkuvan muutoksen ymmärtämistä, siihen suhtautumista ja tulevaisuusorientoitunutta ajattelua. Muutokset ovat helppoja paperilla ja strategioissa tehtynä, mutta todellinen muutos tapahtuu kuitenkin ihmisten mielissä ja käytännön toiminnassa. Kuinka luomme omalle henkilöstöllemme muutosten keskellä psykologisesti turvallisen ympäristön ja kulttuurin, jossa uskalletaan jatkuvasti oppia, kokeilla uutta ja kehittyä? Miten rohkaisemme irrottautumaan tutkintokeskeisestä ajattelusta sekä identiteetistä? Miten saamme oman henkilöstömme osaamisen paremmin tunnistettua, jotta jokaisen osaaminen saataisiin parhaiten hyödynnettyä jatkuvan oppimisen hengessä nyt ja tulevaisuudessa? Olemme haastatelleet korkeakoulun henkilöstöä siitä, miten jatkuva oppiminen näkyy yhteisössämme nyt ja miten se nähdään tulevaisuudessa. Jaetun ymmärryksen rakentaminen aiheesta ja yhteisöllisyyden edistäminen on pohja isommalle kulttuurin muutokselle ja osaamisen vahvemmalle strategiselle johtamiselle, jossa keskiössä ovat ennen kaikkea jatkuva oppiminen ja osaaminen.

Mira Valkonen

asiantuntija, jatkuva oppiminen @TampereUni

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *