Mitä tarkoitetaan jatkuvan oppimisen ohjauksella ja tuella?

Jatkuva oppiminen on ollut valtakunnallinen teema jo tovin. Termin on kuullut jo lähestulkoon jokainen kansalainen. Kun keskustelu käy kuumana tämän sisällön parissa, täytyy muistaa, että jatkuvaan oppimiseen liittyy läheisesti myös erilaiset ohjauksen ja tuen tarpeet. Mitä se käytännössä tarkoittaa tai mitä sen tulisi tarkoittaa? Mitä se voi parhaimmillaan olla yksilön näkökulmasta?

Nyt kun opettajuus ja pedagogiikka ovat olleet murroksessa jo jonkin aikaa, keskusteluun tulee myös liittää näkökulma uudenlaisesta tavasta tehdä ohjaustyötä. Tämän päivän opinto-ohjaaja törmää muihinkin ohjausalan haasteisiin. Työ ei siis ole pelkkää opintojen ohjausta vaan siihen liittyy esimerkiksi myös työelämätaitojen sparrausta. Ohjausosaamista ja sen malleja tulee siis suunnitella ja toteuttaa ohjauksen elinkaarta miettien aina opintojen ohjauksesta uraohjaukseen ja työelämäohjaukseen, yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Meidän tulee ajatella yksilön osaamisen kehittymistä koko elämän mittaisena prosessina.

Työ on hyvin iso osa ihmisen identiteettiä. Osaamisen päivittämisellä vahvistamme sekä tätä identiteettiä että asemaamme työmarkkinoilla. Ilman riittävää työhyvinvointia ja työssä viihtymistä identiteetin rakentuminen jää kuitenkin puoli tiehen. Uudella työelämäohjauksen mallilla tuemme paremmin yksilön osaamisen kehittämistä ja vahvan identiteetin rakentumista. Malli korostaa sekä yksilöllistäosaamispolkua että oman osaamisen päivittämisen mahdollisuutta läpi työuran. Tätä työtä tulee tehdä monipuolisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Palvelupolku tulee rakentaa yksilön näkökulmasta niin, että saattaen vaihdettava ohjauksen malli toteutuu.

Vaikka jatkuvan oppimisen asiakkailla lähtökohdat ja tarpeet ovat tällä hetkellä erilaiset kuin tutkinto-opiskelijoilla, ohjauksen mallia tulee miettiä molemmissa kohderyhmissä siitä lähtökohdasta, että yksilö ajatellaan kokonaisuutena elämän eri vaiheissa. Jotta uudenlainen ohjausmalli saataisiin yhteiskunnallisesti pitkällä jänteellä toimivaksi, sen uudistaminen tulee aloittaa johdonmukaisesti jo perusasteelta. Näin yksilöllinen ohjaustapa kulkee luontevasti yksilön kehityksen mukana koulusta työpaikoille. Enää ei siis pidä ajatella ja toteuttaa ohjaustyötä omissa siiloissamme, yksittäisenä prosessina vaan laajempana, elämän mittaisena kokonaisuutena.

Kaikki lähtee kuitenkin yhteisestä ymmärryksestä; mitä tarkoitamme jatkuvalla oppimisella ja sen ohjauksella ja tuella? Nyt puhutaan isosta asenne- ja toimintamallin muutoksesta, muutoksesta organisaatio- ja tarjontalähtöisestä ajattelusta yksilölähtöiseen tapaan, keskiössä yksilön osaaminen ja osaamisen päivittämisen tarpeet. Näihin tarpeisiin panostamalla voisimme nähdä työn hedelmiä tulevaisuuden sukupolvissa. Matka tähän ei ole helppo, mutta yhteistyötä tekemällä pääsemme alkuun ja uudenlaiseen maailmaan, jota kohti olemme joka tapauksessa menossa.

Katri Viitanen

asiantuntija, jatkuva oppiminen @TampereUni

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *