Voitokkaan Dare to Learn -reissun jälkimaininkeja

Innostava Dare to Learn -tapahtuma on tältä vuodelta onnistuneesti takana, ja on aika peilata siellä käytyä osaamisen ajankohtaista keskustelua omaan aherrukseemme jatkuvan oppimisen kehittämisen parissa. Mitä pidemmälle matkamme kohti jatkuvaa oppimista etenee, sitä selkeämmältä näyttää, että tulevaisuuden osaamishaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan erityisesti verkostomaista ajattelua yli organisaatiorajojen ja -rakenteiden. Kokonaisvaltaisen yhteistyön tarve tuli selkeästi esiin myös Dare to Learn -tapahtuman puheenvuoroissa. Osaamisvaje ja sen uhka torjutaan tarjoamalla kaikille tasapuolinen esteetön pääsy oppimistarjonnan äärelle. Jokaisella on oltava mahdollisuus sellaisen yksilöllisen oppimispolun rakentamisen, joka huomioi myös työssä ja muussa elämässä karttuvan osaamisen.  Opittu uusi asia on vietävä käytäntöön nopeasti – ei vasta kuukausien tai pahimmillaan vuosien päästä.  On selvää, että näitä ratkaisuja emme voi kehittää yksin korkeakoulujen sisällä, vaan tarvitaan erityisesti työnantajakentän vahvaa osallistamista. Niinpä mekin rakennamme parasta aikaa kokonaista ekosysteemiä, jonka jäsenillä on yhteiset tavoitteet, yhteinen visio osaamisen tulevaisuudesta sekä yhteisiä keinoja näitä kohti kulkemiseksi.

Toinen vahvasti korostuva teema Dare to Learnissa oli fokuksen siirtäminen yksilöön oman oppimisensa herrana. Enää emme voi tarjota oppijalle vain sitä, mikä on organisaatiomme rakenteiden puitteissa helppoa, totuttua tai mahdollista. Sen sijaan meidän on käännettävä asetelma päinvastaiseksi ja lähdettävä liikkeelle yksilön tarpeesta ja tilanteesta. Yksilöllisyyden nostaminen keskiöön haastaa myös ohjauksen uudistumaan. Ihmistyöresurssit tuskin tulevat riittämään tähän. Vaaditaan siis datan ja tekoälyn valjastamista avuksi.  Toisaalta tunnistetaan luottamuksen, elämyksellisyyden ja tunnekokemusten merkitys vaikuttavan oppimisen mahdollistajana. Miten nämä kovin inhimilliset elementit yhdistetään tekoälyyn siten, että lopputuloksena on turvallinen ohjaussuhde? Tätä olemme lähteneet pohtimaan mm. erilaisten oppijaprofiilien kautta pyrkimällä tunnistamaan, mikä on kullekin tärkeää, motivoivaa – tai ehkä huolettavaa. Kuten Dare to Learnissakin todettiin, suhde tekoälyohjaajan kanssa rakentuu kuten toisen ihmisenkin kanssa – tutustuen, tunnustellen ja käyden keskustelua vaikkapa elämän tarkoituksesta.

Entäpä se otsikossa viitattu voitto? Osallistuimme Bazaar-kumppanuusalustakonseptillamme Hacking Higher Education -pitchauskisaan, jossa kisasi 12 korkeakoulutusta mullistavaa ratkaisua. Veimme kisassa voiton, ja saimme palautteessa erityiskiitosta oman organisaatiomme ulkopuolisten toimijoiden huomioimisesta ja osallistamisesta yhteisön luomiseen. Tästä on hyvä jatkaa.

Katariina Yrjönkoski

Asiantuntija, jatkuva oppiminen @TampereUni

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *