Hannu Jaakkola on ohjannut 300 diplomityötä

Hannu JaakkolaTTY Porin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Jaakkola tietää, miten yhdistetään onnistuneesti diplomi-insinööriopiskelijan tuore näkemys, yrityselämän konkareiden kokemus ja akateeminen ohjaus. Huimat 300 diplomityötä ohjannut Jaakkola on ollut talossa jo vuodesta 1992 lähtien ja jatkaa edelleen ansioitunutta diplomitöiden ohjaamista.

Vuosikymmenten aikana Jaakkola on diplomi-töiden ohjaamisen ohella ollut mukana TTY Porin laitoksen organisaation rakentamisessa ja osallistunut yksikön johtamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmistotekniikkaan erikoistuneella, oppiainetta vuosia opettaneella Jaakkolalla voikin sanoa olevan kattava näkemys sekä itse toimialan että DI-tutkinnon toiminta- ja opetusmallien kehityksestä vuosikymmenten aikana.

-Toimialan vuosien varrella eläneet suhdanteet ovat tietenkin näkyneet diplomitöiden ohjaamisessa ja tutkimusten aiheissa. ICT-sektori on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun alusta lähtien, mutta matkan on nähnyt myös Nokian kaltaisia kollapseja, toteaa Jaakkola.

Jaakkola huomauttaa, että koko ICT-sektori ja työelämä ylipäätään ovat kokeneet valtaisan rakennemuutoksen. Alaa eivät enää johda Nokian kaltaiset suuret yritykset, vaan työpaikat ja osaaminen ovat siirtyneet pieniin yrityksiin. Rohkaisevaa ohjelmistotekniikan ja muiden teknisten pääaineiden kannalta on, että ala työllistää paraikaa erinomaisesti. Jokainen voi löytää juuri oman paikkansa työelämästä.

Jaakkola painottaa yritysten roolia diplomityöprojekteissa.

– Tutkimustyötä tekevän opiskelijan ja akateemisen ohjauksen lisäksi on tärkeää muistaa yrityksen rooli. Lähes kaikki diplomityöt tehdään yritysten tarpeisiin, mikä edellyttää yrityksen sitoutumista koko diplomi-työprojektin ajalle. Osassa varsinkin isompia yrityksiä voidaan olla hyvinkin tottuneita ohjaamaan diplomitöitä, kun taas pienissä yrityksissä diplomityöhön liittyvät käytännöt ja ohjauksen viemä aika voivat kokemattomalle osoittautua hyvinkin haasteellisiksi. Yrityksen on diplomityöprojektiin lähtiessään kuitenkin aina sitouduttava, että tutkimustyö etenee.

Diplomityön tekeminen on Jaakkolan mukaan aina molemminpuolista kehittämistä yritysten ja TTY Porin laitoksen välillä. Diplomityöt liittyvät usein jonkin toimintatavan tai tuotteen kehittämiseen. Koulutus- tai kehityshankemuotoiset diplomityöt kerryttävät sitä kautta tietoisuutta, ja hyödyttävät molempia osapuolia.

Työnvälittäjän roolia TTY Porin laitos ei kuitenkaan Jaakkolan mukaan halua. Opiskelijat ja yritykset kohtaavat ja löytävät toisensa yleensä TTY Porin laitoksesta riippumatta. Paras tilanne on silloin, kun TTY Porin laitos toimii vain tiedon välittäjänä diplomityöprojektissa. Vaikka Porin alue on rajallinen, on diplomityöpaikan ja –yrityksen löytäminen Jaakkolan mukaan osoittautunut vain harvoin haasteeksi. Porin alueelta löytyy suuri määrä teknologiayrityksiä, jotka ovat tottuneita diplomityön ohjaajia, ja jotka saattavat pyörittää kerralla useampaakin diplomityöprojektia.

Parasta yli 300 diplomityön ohjaamisessa on Jaakkolan mukaan ollut se, että jokaisesta työstä on oppinut jotakin.

– Vuosikymmenten aikana on syntynyt toimintamalleja, joiden avulla yliopisto on pystynyt antamaan opiskelijoille yhä paremmat toimintaedellytykset ja kick offin työelämään. Samoja virheitä ei kannata tehdä uudelleen, ja aina sitä tietenkin toivoo, että myös itse voi antaa jotain opiskelijoille. Porissa ei ole suuria opiskelijamassoja, vaan opiskelijoita pystytään ohjaamaan yksilöinä ja opetus on siten paljon välittömämpää. Tiivis ja välitön henki tekeekin Porista ainutkertaisen paikan opiskella ja toisaalta ohjata diplomitöitä.