Aineopintokokonaisuudet

Aineopintojen avulla syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemaasi aihepiiriin. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää datan analysointia ja hallintaa, ja tutkinto-ohjelmamme tarjoaa juuri oikeanlaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistojen merkitys osana tuotteita ja palveluja on kasvanut jatkuvasti. Onnistuneen ohjelmistotuotteen tai -palvelun rakentamiseen ei riitä ainoastaan tekninen osaaminen vaan rinnalle tarvitaan ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta. Ohjelmistoalalle on myös leimallista projektiliiketoiminta, jonka erityispiirteiden ymmärtäminen on keskeistä.

Ohjelmistoliiketoiminnan aineopinnoissa opitaan tarkastelemaan ohjelmistoja liiketoiminnassa joko sellaisenaan tai osana yrityksen tuotteita ja palveluja. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää ainetta oman mielenkiintonsa mukaan esimerkiksi markkinoinnin tai käyttäjälähtöisen suunnittelun osaamisella.

Ohjelmistotuotannon opiskelijoille aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden syventyä ohjelmistojärjestelmien kehittämisen liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tuotantotalouden opiskelijoille aineopinnot syventävät ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden osaamista sekä hankinnan että toteuttamisen osalta.

Tietojärjestelmä­tekniikat

Yhteiskunnan ja organisaatioiden toiminnot ovat yhä enemmän riippuvaisia tietoteknisistä järjestelmistä. Internettiin kytkeytyvien ohjelmistojen ja laitteiden määrä on kasvamassa. Esineiden internet (IoT) on tästä hyvä esimerkki. Tietotekniikan hyödyntäminen edellyttää organisaatioiden tietohallinnolta laajaa ymmärtämistä eri teknologioista ja niiden vaikutuksista.

Tietojärjestelmätekniikat -aineopinnoissa opetetaan digitaalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen perustietoja mm. ohjelmistotekniikasta, tietoturvasta ja tietoliikenteen sovellutuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja oman mielenkiintonsa ja aiemman osaamispohjansa mukaisesti.

Ohjelmistotuotannon opiskelijoille aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa teknologiaosaamistaan sekä syventää ohjelmistotekniikan taitojaan. Tuotantotalouden opiskelijoille aineopinnot syventävät ymmärrystä tietojärjestelmien ja teollisen internetin rakenteista.

Data-analyysi johtamisessa

Data-analyysi johtamisessa tarjoaa yleiskatsauksen data-analyysin menetelmiin ja teknologioihin. Menetelmien sovellusalue on laaja ulottuen esineiden internetistä toiminnanohjaukseen, joten aineopinnot sopivat erinomaisesti täydentämään sekä ohjelmistotuotannon että tuotantotalouden opintoja. Lisäksi voit suunnata opintoja data-analyysin algoritminkehitykseen tai analytiikan hyödyntämiseen esimerkiksi yritysverkostojen hallinnassa, alustataloudessa tai paikkatietosovelluksissa.

Kaikki aineopintokokonaisuudet on opiskeltavissa myös verkko-opintoina, lue lisää!

Opiskelija voi halutessaan valita aineopinnot (aineopintokokonaisuus 20–30 op) myös Tampereen yliopiston tekniikan muista kokonaisuuksista. Tuotantotalouden opiskelijat valitsevat tekniset aineopinnot.