Ohjelmistotuotanto: Tietointensiiviset sovellukset

Modernissa digitalisoituneessa yhteiskunnassa tiedon määrä sekä sen myötä ohjelmistojen ja ohjelmisto-osaamisen tarve kasvaa räjähdysmäisesti kaikilla teollisuudenaloilla. Haluatko mukaan toteuttamaan ja johtamaan tulevaisuuden uusia tietointensiivisiä ratkaisuja?

Opintojen painopisteet
  • Kokonaisymmärrys vaativien ohjelmistotuotteiden rakentamisesta
  • Tietovarastot ja tiedonhallinta
  • Verkko- ja mobiili- ja sulautettujen sovellusten toteuttaminen
  • Käyttäjän ja organisaation tarpeiden huomioiminen
  • Järjestelmien tietoturva
Ohjelmistuotannon opinnot

Ohjelmistot ja ohjelmoitavat laitteet ovat läpitunkeutuneet kaikkialle digitalisoituneen yhteiskunnan osa-alueille.  Tiedon määrä ja monimutkaisuus sekä tiedon käsittelyn vaikutus yhteiskunnan ja organisaatioiden toimintaan kasvaa edelleen merkittävästi. Erilaiset ohjelmistot kasvavat jatkuvasti vaikutuksiltaan laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi hallita. Samaan aikaan syntyy uudenlaisia sovelluskohteita, joissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. Tarve uusille ohjelmisto-osaajille on pysyvää. Osaaminen on kansainvälistä ja sovellettavissa niin koti- kuin ulkomailla.

Ohjelmistotuotannon opinnoissa opetetaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan tietointensiivisten sovellusten rakentamista. Ohjelmointitaitojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus mielenkiintonsa mukaisesti suuntautua vaativiin teknisiin tehtäviin tai ohjelmistotuotteen hallinnointiin ja -johtamiseen.

Työllistymis­mahdollisuudet

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa työtehtävissä. Tutkinnosta saat hyvät avaimet itsesi kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alan perusvalmiuksien lisäksi saat hyvän käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta.

Ohjelmistotuotannon pääaineesta valmistuneet ovat sijoittuneet merkittävissä määrin yksityisen sekä julkisen sektorin erikoisasiantuntija- ja esimiestehtäviin suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan ohjelmistokehitysprojekteja eri teollisuuden aloilla. Tutkinto antaa myös laajemmat mahdollisuudet työllistyä erilaisissa tehtävissä tietotekniikan alalla.

Opinnot käytännössä

Tarjoamme personoidun oppimiskokemuksen yhdistelemällä ohjelmistotuotannon, data-analytiikan ja tuotantotalouden opintoja. Koulutuksen myötä osaat ratkoa monialaisia ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti sekä vastuullisesti.

Opiskelu sisältää monipuolisesti luentoja, oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmä- ja projektityöskentelyä. Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen ja ryhmässä toimiminen. Käytettävät virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat opiskelun aika- ja paikkariippumattomuutta sekä mahdollistavat työn ohessa opiskelun.

Opinnoissa tehdään myös laajempia, työelämän käytännön haasteista nousevia projektitöitä, joiden kautta opit hyödyntämään tuoreita tieto- ja viestintäteknologian välineitä. Opintojen loppuvaiheessa tehtävä käytännön ohjelmistoprojekti antaa mahdollisuuden perehtyä työelämän tarpeisiin ja soveltaa alan parhaita käytäntöjä ja teknologioita käytännön ongelmien ratkaisuun.

Voit opiskella ohjelmistotuotantoa myös verkko-opintoina, lue lisää!