Tuotantotalous

kaksi ihmistä työskentelee tietokoneiden äärellä

Haluatko kehittää osaamistasi tuotantotaloudellisten haasteiden ratkomiseen? Miten liiketoiminnassa hyödynnetään digitalisaation avaamia mahdollisuuksia? Miten kehitetään ja johdetaan menestyksekästä liiketoimintaa?

Tuotantotalouden opintojen painopisteet
  • Liikkeenjohdollinen kokonaisnäkemys
  • Digitalisaatio ja alustatalous
  • Verkostomainen liiketoiminta
  • Teknologisen kehityksen hyödyntäminen organisaatioiden kehittämisessä
  • Operatiivinen tuotannon johtaminen
  • Innovaatiot ja tietojohtaminen
  • Modernit data-analytiikka työkalut
Tuotantotalouden opinnot

Tarjoamme napakan ja tehokkaasti pätevöittävän paketin, jolla tulevana diplomi-insinöörinä pärjäät digitalisoituvassa teollisuudessa: ohjelmistotuotannon osaaminen yhdistettynä tuotantotaloudelliseen näkemykseen on merkittävä kilpailuvaltti. Tuotantotalouden pääaineen opinnot vahvistavat aiemman tutkintosi osaamista liikkeenjohdollisilla taidoilla. Tässä koulutusohjelmassa voit kehittää omien insinööritaitojesi tueksi laajan ja monipuolisen näkemyksen liiketoiminnan strategisesta johtamisesta, sisältäen hyvän kirjon ajankohtaisista ja tulevaisuutta luotaavista kysymyksistä, miten toimialat, organisaatiot ja niiden johtaminen muuttuu, ja miten sitä muutetaan tulevaisuudessa. Korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin luovat perustan opetukselle, joka vastaa tulevaisuuden verkottuvan työelämän tarpeisiin.

Työllistymis­mahdollisuudet

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto antaa valmiudet työskennellä varsin monen tyyppisissä tehtävissä. Tutkinnosta saat hyvät avaimet itsesi kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alan perusvalmiuksien lisäksi saat hyvän käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Tuotantotalouden pääaineesta valmistuneet ovat sijoittuneet esimerkiksi yksityisen tai julkisen sektorin liiketoiminnan johtotehtäviin, tai esimies- tai asiantuntijatehtäviin teollisuudessa.

Opinnot käytännössä

Tarjoamme personoidun oppimiskokemuksen tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon opintoja integroimalla. Koulutuksen myötä osaat ratkoa monialaisia ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelu sisältää monipuolisesti luentoja, oppimistehtäviä, tenttejä ja ryhmätyöskentelyä. Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen ja ryhmässä toimiminen. Käytettävät virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat opiskelun aika- ja paikkariippumattomuutta sekä mahdollistavat työn ohessa opiskelun. Opinnoissa tehdään myös laajempia, työelämän käytännön haasteista nousevia projektitöitä, joiden kautta opit hyödyntämään tuoreita tieto- ja viestintäteknologian välineitä.

Voit opiskella tuotantotaloutta myös verkko-opintoina, lue lisää!