Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

kuvituskuva

Johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma tarjoaa tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon yhdistäviä opintoja. Opintojen myötä opit ymmärtämään liike-elämän ilmiöitä syvällisemmin, soveltamaan teoriaa ja aiemmin hankittua tietoa työelämän kysymyksiin sekä ratkomaan ongelmia laaja-alaisemmin.
Ohjelman ainutlaatuinen yhdistelmä tekniikkaa ja taloutta antaa vahvan osaamispohjan, jonka avulla voit työelämässä syventyä ratkomaan yritysten tai julkisten organisaatioiden käytännön ongelmia. Opiskelut aloittavalla ei tarvitse olla ohjelmoinnista aiempaa osaamista, vaan vaaditut tiedot voit tarvittaessa opiskella tutkinnon aikana.

  • Voit opiskella diplomi-insinööriksi joko päätoimisesti tai työn ohessa; joustavat opetusmuodot tukevat hyvin työn ohessa opiskelua.
  • Voit vahvistaa aiemman korkeakoulututkinnon osaamistasi DI-ohjelmallamme
    • Soveltuva korkeakoulututkinto on insinöörin (AMK) tutkinto sekä tekniikan, kauppatieteiden tai muun lähialan (mm. tietojenkäsittely, luonnontieteet) kandidaatin tutkinto.

Tutkinto-ohjelmamme sisältää pääsääntöisesti verkko-opiskelua. Verkkopainotteisen opiskelun tueksi tarjoamme osalle kursseista intensiivisiä lähiopetuspäiviä kerran kuussa, jolloin lähiopetus painottuu perjantaille ja lauantaille. Opiskelu edellyttää intensiivipäivien lisäksi omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä, etätehtäviä ja ohjattua opiskelua sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Monet kurssit tarjoavat myös lähiopetusta viikoittain.

Opinnot

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelmassa voit syventää osaamistasi joko tuotantotalouden tai ohjelmistotuotannon aihealueisiin. Aineen valitset kiinnostuksesi mukaan opintojesi alkuvaiheessa.

  • Tuotantotalouden opinnoissa opiskelijat syventyvät liiketoiminnan eri ilmiöihin, menetelmiin sekä yritysten käytännön case-ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen. Opintojen avulla voit yhdistää omiin insinööritaitoihisi liiketoiminnan strategisen johtamisen näkökulmaa, monipuolista kirjoa yrityksen johtamisesta ja tietojohtamista.
  • Ohjelmistotuotanto: Tietointensiiviset sovellukset -opintokokonaisuudessa opiskelijat syventyvät ohjelmistotuotannon menetelmien ja tekniikoiden soveltamiseen ison tietomäärän käsittelyssä, tiedon monimutkaisuuden hallinnassa sekä tiedon nopeassa tuottamisessa. Jos olet jo suorittanut tutkinnon tietotekniikan alalta, tarjoamme mahdollisuuden myös syventää omaa osaamistasi kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi ohjelmistotuotannon johtamisessa.
  • Aineopintojen avulla syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemaasi aihepiiriin. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää datan analysointia ja hallintaa, ja tutkinto-ohjelmamme tarjoaa juuri oikeanlaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Diplomi-insinöörin-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Aloittaessasi opiskelun suoraan maisterivaiheessa opinnot koostuvat aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista, yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, diplomityöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. DI-tutkinto on suunniteltu vaativan kaksi vuotta päätoimista opiskelua. Tutkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa yksilöllisellä aikataululla 2-4 vuodessa oman työtilanteesi mukaan. Tällöin opiskelet esimerkiksi kolme lukuvuotta ja laadit diplomityösi neljäntenä vuotena. Voit myös hyödyntää opintovapaata opintojasi sujuvoittamaan.

Joustavat opiskelumahdollisuudet tukevat oppimistasi

Johtamisen ja tietotekniikan opinnot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa osaamistasi työn ohessa. Käytämme opetuksessa joustavia ja monimuotoisia toteutustapoja, jotka tukevat etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Hyödynnämme mm. erilaisia verkkoympäristöjä, käänteistä oppimista ja erilaisia suoritustapoja (esim. sähköiset tentit, videopalautukset harjoitustehtäviin).

Päätoiminen verkko-opiskelu vaatii päämääräisyyttä ja itseohjautuvuutta.

Päätoiminen opiskelu lähi- tai verkko-opintoina ›

Työllistyminen ja yritysyhteistyö

DI-ohjelmamme opinnot antavat hyvät valmiudet teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä, mikä on keskeistä osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinnosta saat hyvät avaimet itsesi kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alan perusvalmiuksien lisäksi saat hyvän käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Porista valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin.

Teemme tiivistä yhteistyötä niin paikallisten kuin kansainvälisten organisaatioiden kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, myös laajoissa kansainvälisissä hankkeissa. Diplomityö laaditaan yleensä joko omaan työnantajayritykseen tai erillisen toimeksiannon pohjalta, mikä varmistaa opinnäytteen käytännön työelämärelevanssin. Tutkimustoiminta tukee Tampereen yliopiston Porin tarjoamaa diplomi-insinööri koulutusta. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.