Diplomi-insinöörien monimuoto-opetus yllätti TTY:n Porin laitoksen positiivisesti

Juha Tanttu on tyytyväinen monimuoto-opetukseen

TTY:n Porin laitos on järjestänyt monimuoto-opetusta syyslukukaudesta 2013 lähtien. Monimuoto-opinnot on suunniteltu erityisesti niiden opiskelijoiden tarpeisiin, jotka haluavat suorittaa osan tutkinnostaan etäopintoina. Mallissa yhdistetään perinteistä kontaktiopetusta ja verkko-opintoja. Monimuoto-opiskelu sopii esimerkiksi opintojen ohella työskenteleville ja muualla asuville opiskelijoille.

– Idea monimuoto-opintoihin syntyi opiskelijoiden tarpeen pohjalta. Moni käy töissä, ja heillä on lisäksi perhekiireitä ja muita menoja. Yksikkömme kehittämispäällikkö Paula Wahlberg-Eklundilla oli vahva visio siitä, että osa opinnoista voitaisiin suorittaa etänä, kertoo Porin johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelman (PJT) vastuuprofessori Juha T. Tanttu.

Ideaa kypsyteltiin rauhassa, ja monimuoto-opiskelusta tuli todellisuutta parin vuoden suunnittelun jälkeen.

Uusi opetusmuoto vaatii paljon pohjatyötä

Porin laitos halusi selvittää, millaisia käytäntöjä ja teknisiä apuvälineitä muilla etäopintoja tarjoavilla oppilaitoksilla on. Henkilökunta tutki erilaisia etäopintomalleja sekä konsultoi aiheeseen perehtyneitä ihmisiä ja kouluja. Apua saatiin esimerkiksi Otavan opistosta, jossa voi suorittaa muun muassa lukion monimuoto-opintoina.

Uuden opetusmuodon kehittäminen oli toisaalta luontevaa, koska Porin diplomi-insinöörikoulutus on aina ollut tavallisesta korkeakouluopiskelusta poikkeavaa. Opiskelijoiden tausta, elämäntilanne ja tavoitteet ovat erilaiset kuin heti lukion jälkeen yliopiston aloittavilla. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan innostuneet heti varauksettomasti etäopiskelusta.

– Olin itse aluksi vastahakoinen, koska ajattelin, että oppiminen vaatii paikan päällä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Pelkäsin, että videoluennot tarkoittaisivat sitä, että tavallinen luento kirjaimellisesti vain videoidaan. Oman kokemukseni mukaan pari tuntia puhuvan pään katselua tietokoneen ruudulta on aika puuduttavaa.

Ei puhuvia päitä

Pelko puhuvista päistä osoittautui onneksi turhaksi. Reilussa vuodessa Tanttu on huomannut, että videoluennot sopivat hyvin matematiikan, ohjelmistotekniikan ja tietoliikennetekniikan opetukseen. Videot ovat toimineet erityisen hyvin, koska opettajat päättivät tehdä sisällön välineeseen sopivaksi.

Luennon videoimista paremmaksi vaihtoehdoksi ainakin matematiikan kursseissa todettiin visuaalinen esitys, joka luodaan Camtasia-ohjelmalla. Esityksessä kynä kirjoittaa taululle, ja videot tehnyt matematiikan lehtori Frank Cameron puhuu taustalla. Havainnollistava graafinen esitys ja taustapuhe pitävät katsojan mielenkiinnon paremmin yllä kuin videoitu oppitunti. Opiskelijat ovatkin antaneet videoista erittäin hyvää palautetta.

– Käytämme Moodle-alustaa videoiden ja muun opintomateriaalin jakamiseen. Opiskelijat voivat ladata videot Moodlesta itselleen sopivana aikana, ja katselu onnistuu myös tableteilla. Tämä on toiminut hyvin, ja videot ovat meillä nyt pysyvää opetusmateriaalia, kun ne on kerran tehty.

Monimuoto-opiskelussa kontaktiopetusta järjestetään noin kahden viikon välein. Koska opiskelijat ovat harvoin paikalla, opettajien on mietittävä tarkasti, mitkä kurssit kannattaa järjestää verkko- ja mitkä lähiopetuksena. Matematiikassa kontaktipäivät on varattu harjoituksille. Harjoituksissa opiskelijat saavat tehtävien pulmakohdissa apua sekä opettajilta että toisiltaan, ja lopuksi opittua testataan puolen tunnin kokeella.

– Etäopetus ei luultavasti sovi tuotantotalouden opintoihin yhtä hyvin kuin matematiikkaan ja teknisempiin kursseihin. Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen ovat olennainen osa johtamisopintoja, ja opiskelijat toivovat kontaktiopetusta.

Sosiaalisuus ja arvosanat eivät kärsi

Tantun mukaan myös monimuoto-opiskelijoiden ryhmäytyminen näyttää kuitenkin kehittyneen normaalisti. Sosiaalisuus tuntuisi olevan enemmän kiinni opiskelijasta itsestään, ei pelkästä opetusmuodosta. Osa opiskelijoista on niin kiireisiä, että he käyvät kontaktipäivinä Porissa vain opiskelemassa, eivätkä kaipaa verkostoitumista. Ne, jotka haluavat tutustua opiskelukavereihin, tekevät sen luontevasti etäkursseista huolimatta.

– Keskustelin juuri erään matematiikan kurssin osallistujan kanssa. Hän sanoi, ettei kehtaa tulla paikalle valmistautumatta ihan jo muun ryhmän vuoksi. Jatkossa voisimme miettiä, voisiko Moodlen rinnalla olla myös jokin toinen verkkosovellus, joka mahdollistaisi sosiaalisuuden vielä paremmin.

Etäkurssien oppimistulokset ja kurssipalaute ovat yllättäneet opettajat positiivisesti. Syksyllä 2013 järjestetyn algoritmimatematiikan kurssin arvosanat olivat jopa aikaisempaa paremmat. Toisaalta kevään jatkokurssin tulokset olivat hieman odotettua huonommat. Tanttu epäilee syyksi sitä, että joidenkin opiskelijoiden on vaikea hahmottaa, miten paljon verkkokurssit vievät aikaa ja energiaa.

– Ne opiskelijat, jotka ovat suurimman osan viikosta paikan päällä, eivät halua lukujärjestykseensä aukkoja. Viime vuonna osa otti samalle lukuvuodelle kaiken tarjolla olevan matematiikan, mitä en suosittele. Se on liian kuormittava paketti.

Etä- ja kontaktiopetuksen arvosanoja ei ole vertailtu tilastollisesti. Tantun mutu-tuntuma on, että arvosanat eivät ole ainakaan laskeneet monimuoto-opetuksessa. Hän ottaa esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskuksen, jossa on järjestetty pidemmän aikaa hieman samantyylistä monimuoto-opiskelua.

– Tietojeni mukaan Kokkolassa on huomattu, että monimuoto-opiskelu voi jopa parantaa tuloksia. Olisi mielenkiintoista saada arvosanoista vertailukelpoista tietoa pidemmältä aikaväliltä.

Opiskelijan on mietittävä jaksamistaan

Monimuoto-opiskelu on toimiva tapa nivoa yhteen opinnot, työ ja perhe-elämä. Tanttu muistuttaa, ettei yhdistelmä ole kuitenkaan helppo. Kurssivalintoja, omaa ajankäyttöään ja jaksamistaan pitää miettiä realistisesti. TTY:n Porin laitos ei ole koskaan pyrkinyt kilpailemaan valmistumisnopeudessa, koska suurella osalla opiskelijoista on elämässään muitakin velvoitteita kuin opinnot.

– Opintojen rutistaminen kasaan reilussa kahdessa vuodessa on ehkä teoriassa mahdollista, mutta en lähtisi suosittelemaan sitä. Ennen opiskelun aloittamista on hyvä kysellä vinkkejä muilta etäopintoja tehneiltä, jos tuttavapiirissä on sellaisia, Tanttu neuvoo.

Tantun mielestä opiskelijoiden on hyvä miettiä myös sitä, kannattaako diplomityö tehdä omaan työpaikkaan. Muut pöydällä odottavat työt alkavat viedä helposti aikaa opinnäytteeltä, joka vaatii vähintään pari kuukautta keskittynyttä kirjoitusaikaa. Diplomityön tekeminen toiseen organisaatioon on usein nopeampi ja helpompi valinta, vaikka oma työpaikka voi tuntua kätevältä ratkaisulta.

Monimuoto-opinnot eivät myöskään vähennä opettajien työn määrää, vaikka matematiikan kurssien videoita voidaan hyödyntää useampia vuosia. Työtä tarvitsee tehdä eri asioiden parissa, ja ainakin monimuoto-opintoja aloitettaessa jopa enemmän kuin aikaisemmin.

Vielä monimuotoisempi tulevaisuus

Tanttu toivoo, että TTY:n Porin laitoksen opintoja voitaisiin kehittää tulevaisuudessa entistä monimuotoisemmiksi. Seuraava etappi on tenttiakvaarion käyttöön ottaminen. Opiskelijat voivat suorittaa akvaariossa tenttejä itselleen sopivina aikoina. Tantun haaveissa on myös opintojen kehittäminen yhdessä huippuyliopistojen kanssa ja uudenlaisten opiskelumallien luominen. Nyt monimuoto-opintoja tekevät sekä päivittäin läsnä olevat että pääosin etänä opiskelevat, joilla on erilaiset tarpeet ja tavoitteet.

– Nyt monimuoto-opinnot rakentuvat etäkurssien ja parin viikon välein järjestettävien kontaktijaksojen kesken. Toisaalta kontaktijakso on opiskelua rytmittävä deadline, johon mennessä asioita on saatava valmiiksi. Toisaalta rytmi vaatii opiskelijoilta kovaa kurinalaisuutta. Toivon, että keksisimme vieläkin monipuolisempia ja joustavampia opiskelutapoja.

Monimuoto-opiskelun suunnittelu vaatii opettajilta ennen kaikkea uudenlaista ajattelua. Etäopetus ei tarkoita yksioikoisesti perinteisen opetuksen sähköistämistä. Tavoitteena on luoda opetustapoja, jotka taipuvat luontevasti verkkoon, ja jotka ovat helppokäyttöisiä ja mielenkiintoisia. Matematiikan kurssivideot ovat hyvä esimerkki uusista opetusmuodoista, jotka toimivat joillakin kursseilla jopa paremmin kuin perinteinen luennointi.