Opiskelu monimuoto-opetuksena työn ohessa

pori_tty_monimuotoopiskelu03
Monimuoto-opetuksessa hyödynnetään tieto-, ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voidaan enemmän keskittyä opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Porin laitoksella voi koko DI-tutkinnon suorittaa vaikkapa työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Insinööripohjalta voi tutkinnon suorittaa työn ohessa kolmessa ja puolessa vuodessa, päätoimisesti kahdessa ja puolessa vuodessa. Lähiopetusta on monimuotoisesti suoritettuna keskimäärin kolme päivää kuukaudessa.

MOOC-luentoja

Laitoksella kehitetään MOOCien hyödyntämistä. MOOC-lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Course, joka tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon kaikilla on vapaa pääsy. MOOC-tarjonta on kehittymässä voimakkaasti erityisesti USA:ssa. Porin laitoksella pyritään jatkossa hyödyntämään MOOCeja entistä enemmän. Näin opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää kansainvälisiä huippuluentoja Porissa.