Opiskelusta Porissa

Porissa voit opiskella tuotantotaloutta ja ohjelmistotuotantoa yhdistelevässä johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinööriksi tai uudessa tietopohjaisten web-järjestelmien tutkinto-ohjelmassa joko tietotekniikan diplomi-insinööriksi tai tietojenkäsittelyopin maisteriksi. Uutena tutkinto-ohjelmana on ohjelmistotekniikan koulutus, johon voit hakeutua suoraan toiselta asteelta eli lukion tai ammattikoulun jälkeen.

Tutkinto-ohjelmat Porissa

Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma

Tietotekniikan DI-ohjelma

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Ohjelmistotekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus