Tampereen yliopisto Pori tekniikka

Porin yliopistokeskus

Yliopistollista tutkimusta, tutkinto- ja täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla.

Pori ja eloisa yliopistokeskus

Porin karhu opiskelee. Vaatii paljon, antaa enemmän.Pori on lähes 85 000 asukkaan uudistuva kaupunki, jossa ”onni suosii rohkeaa”. Kaupunki tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja nähtävyyksistä kulttuuritapahtumiin, puhumattakaan luonnosta, joka on hyvin lähellä yliopistokeskustakin. Kaupungin liike-elämässä innovoidaan uutta ja teknologian kehitys auttaa uudistamaan myös perusteollisuutta.

Tampereen yliopiston Porin yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa, joka on aktiivinen tiede- ja taideyhteisö, jossa toimii kolme eri yliopistoa. Yliopistokeskus tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhdistää omiin opintoihinsa muiden yliopistojen opetustarjontaa, esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opintoja. Lue lisää ristiinopiskelusta >

Opiskelijoiden tiivis yhteistyö näkyy myös opiskelijaelämässä. Opiskelijaelämä Porissa on yhteisöllistä. Pieni ja tiivis yhteisömme on lämminhenkinen ja kampuksella on rento tunnelma. Porin teekkarien ainejärjestö PoTka ry tarjoaa yhdessä Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n kanssa opiskelijoille mm. palveluja ja tapahtumia.

Tekniikan jatko-opinnot

Jatko-opinnoista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä oppiaineiden professoreihin. Porissa voi suorittaa jatko-opintoja yksikön opetus- ja tutkimusaloilla ja täältä voit hakea tohtoriohjelmiin.

Opiskelijat ja työelämä

Arvostamme Tampereen yliopistossa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Suuri osa opiskelijoista on joko koko- tai osapäiväisesti töissä opiskelun aikana, jolloin linkki työelämään on välitön ja opiskelussakin painottuvat sellaiset osaamisalueet, jotka koetaan käytännön työssä hyödyllisiksi. Tärkeä osa oppimisessa on opiskelijoiden keskinäinen kokemusten vaihto. Lisäksi suurin osa diplomitöistä tehdään yrityksiin. Porista valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvätkin erittäin hyvin.

Yritysyhteistyö

Teemme aktiivista hteistyötä paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa Porin yksikössä. Tekniikan tutkimuksemme Porissa perustaa yksikön tekniikan opetusaloihin. Yritykset ja julkinen sektori voivat tehdä yhteistyötä tekniikan osaajiemme kanssa erityyppisissä muodoissa esim. pienissä tutkimushankkeissa tai isommissa kansainvälisissä hankkeissa. Tutustu yritysyhteistyöhön blogissa!

Kansainvälinen yhteistyö

Tarjoamme opiskelijalle aidosti kansainvälisen toimintaympäristön niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Vastaanotamme vaihto-opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa. Sinulla on mahdollisuus opiskella samoissa ryhmissä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Kannustamme opiskelijoita myös itse lähtemään opiskelijavaihtoon ja kehittämään kielitaitoa. Olemme tiiviisti mukana kansainvälisissä tutkimusverkostoissa: yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Stanfordin yliopisto USA:ssa ja Keion yliopisto Japanissa.

Tampereen yliopisto Pori on myös lähtenyt ensimmäisenä pilotoimaan kansainvälistä koulutusmyyntiä – keväällä 2017 ranskalainen teknillinen yliopisto ESIEA lähetti 15 opiskelijan ryhmän vaihtoon tammikuusta toukokuuhun.