Oikea asenne antaa voimia opiskeluun

Mikko Hörkkä tekee yhteistyötä TTY:n Porin laitoksen kanssa

Porilaisella ohjelmistoyritys Elinarilla on poikkeuksellisen tiiviit siteet TTY:n Porin laitokseen. Yrityksen kahdestatoista diplomi-insinööristä peräti yksitoista on tehnyt tutkintonsa TTY:n Porin yksikössä. Työn ohessa kouluttautumiseen suhtaudutaankin Elinarissa kannustavasti.

– Teen itse parhaillaan Executive MBA -tutkintoa työn ohella. Kyseessä on TTY:n koulutus, joka järjestetään Porissa, kertoo Elinarin toimitusjohtaja Mikko Hörkkö.

Elina ja Ari Juntusen vuonna 1995 perustama yritys on ylpeästi porilainen. Yrityksen päätoimipaikka on haluttu pitää Porissa, vaikka Elinarilla on toimipiste myös Helsingissä sekä sivuliikkeet Oslossa ja Solnassa. Suurella osalla Elinarin 25:sta työntekijästä on juuret Satakunnassa. Työntekijöiden kouluttautumista työn ohella tuetaan, koska myös yritys hyötyy siitä.

– Tämä on yksi tapa kasvattaa alan osaajia ja motivoida heitä jäämään Poriin töihin.

Näytöt ja persoona ohjaavat uraa

Elinarin tarjontaan kuuluvat edistyneet toiminnanohjausjärjestelmät sekä asiakirjojen sisällön ja dokumenttien hallintaratkaisut. Yritys on käyttänyt palveluissaan alusta asti IBM:n tuoteportfoliota. Elinar on luonut myös oman ARTO-tuoteperheen, johon kuuluu sisällönhallinnan, dokumentoinnin ja arkistonhallinnan työkaluja.

Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt, suuret yritykset ja julkinen sektori. Näihin organisaatioihin tulee päivittäin valtava määrä dokumentteja, jotka on arkistoitava luotettavasti ja loogisesti. Järjestelmiä suunniteltaessa on huomioitava myös dokumentteja ja niiden säilytystä koskevat viranomaisvaatimukset sekä organisaatioiden omat säännöt ja toimintatavat. Tavoitteena on, että loppukäyttäjä löytää oikeat tiedot nopeasti.

Elinarista on kasvanut 20 vuodessa keskisuuri ohjelmistotalo. Yritys etsii etenkin ohjelmistosuunnitteluun perehtyneitä insinöörejä ja tradenomeja. Elinarissa työskentelee myös muita teknisten alojen osaajia, kuten tietojenkäsittelyä opiskelleita, tradenomeja sekä yksi tekniikan lisensiaatti. Hörkön mukaan Elinarissa edetään ensisijaisesti henkilökohtaisten näyttöjen kautta. Mikään tietty tutkinto ei ole ehdoton vaatimus urakehitykselle. Diplomi-insinöörit työskentelevät Elinarissa esimerkiksi projekti- ja tiimipäälliköinä sekä systeemiarkkitehteina.

– Koulutustausta on pohja, josta lähdetään liikkeelle. Tärkeintä on se, että ihminen on halukas oppimaan uutta ja päivittämään osaamistaan työelämän tarpeiden mukaan, Hörkkö sanoo.

Innostus auttaa jaksamaan

Hörkön oma työura todistaa, että joustavuus, uuden oppiminen ja ennakkoluulottomuus kannattavat. Hörkkö valmistui Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta energiatekniikan ja -talouden diplomi-insinööriksi. Energia-alan sijaan Hörkkö päätyi Nokian verkkoliiketoimintaan, jossa hän työskenteli toistakymmentä vuotta myynti-, henkilöstö- ja projektinjohtotehtävissä. Nokia-uraan mahtui myös pitkä ulkomaankomennus Aasiassa.

Elinarin toimitusjohtajana Hörkkö aloitti helmikuussa 2013. Viimeiseen vuoteen on mahtunut paljon uutta, kun Tampereella asuva Hörkkö aloitti Porissa sekä uuden työn että opinnot. Yrityksen johtaminen ja opiskelu ei ole kevein mahdollinen yhdistelmä, mutta Hörkkö nauttii elämästään, vaikka päivät ovat täysiä. Bussi Tampereelta Poriin lähtee kuudelta, ja Hörkkö palaa kotiin samaan aikaan illalla. Opinnoista on jäljellä vajaa vuosi. Kontaktiopetus järjestetään pääosin Porissa, ja opinnot muokataan palvelemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita ja heidän uraansa.

– Jaksan, koska organisaatiostamme löytyy hienosti vastuunottokykyä. Ihmiset osaavat ja uskaltavat toimia itsenäisesti. Opiskelu antaa minulle paljon, ja uskon, että ihminen voi hyvin, kun työnteko, oppiminen ja muu elämä ovat keskenään tasapainossa.

Välimatka on myös asennekysymys

Työmatkojen lisäksi asiakastapaamiset vaativat Hörköltä jonkin verran matkustelua, mutta vuodet Aasiassa muuttivat hänen suhtautumistaan välimatkoihin. Työn perässä kannattaa matkustaa, jos tiedossa on uusia mahdollisuuksia.

– Maailman mittakaavassa muutaman sadan kilometrin matkat ovat ihan normaaleja, eivät edes kovin pitkiä. Onnibussiin on muodostunut oma vakioporukka, joka kulkee Tampereen ja Porin väliä. On hauskaa nähdä tutut ihmiset aamulla ja päivän päätteeksi.

Uraansa aloittelevia ja uudelleen kouluttautuvia Hörkkö kannustaa ennakkoluulottomuuteen. Ensimmäistä tutkintoa ja sen työllistävyyttä ei kannata murehtia liikaa, koska lisäopinnot ja ammatin vaihtaminen tulevat eteen entistä useammalle. Uraansa ei voi rakentaa esimerkiksi yhden tekniikan hallitsemisen varaan.

– Muutoksiin kannattaa suhtautua avoimella mielellä, koska myös ihmisen persoona ja roolit rakentuvat oppimisen ja kehittymisen kautta.

Satakunnassa on virtaa

Porin yliopistokeskuksen läheisyys ja useiden vuosien yhteistyö TTY:n Porin laitoksen kanssa ovat osoittautuneet hyviksi väyliksi myös paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen. Parhaillaan yhteistyötä tehdään Avaras-hankkeessa, jossa TTY:n Porin yksikkö, Porin kaupunki ja satakuntalaiset pk-yritykset selvittävät, miten avoimia tietovarantoja voidaan hyödyntää, ja miten niiden pohjalta voidaan luoda liiketoimintaa.

Satakunnan seutua Hörkkö kuvailee monipuoliseksi ja vilkkaaksi. Elinarin kehitys osoittaa, että Satakunnasta käsin voi tehdä menestyksekästä liiketoimintaa ja laajentua ulkomaille. Oman sävynsä ilmapiiriin tuovat satama, meriteollisuus ja niiden ympärille rakentunut yritystoiminta.

Ilmapiirin vireys tekee myös opiskelusta innostavaa. Yliopistokeskuksen monitieteellisyys ja opiskelijoiden erilaiset taustat ovat Hörkön mielestä rikkaus. Käytännön case-esimerkit ja ajatusten vaihtaminen eri aloilta tulevien opiskelijoiden kanssa tekevät opiskelusta mielekästä.

– Täällä on todella hyvät mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Opiskeluporukassamme on ihmisiä niin it-yrityksistä, metallialalta, pankkimaailmasta kuin julkiselta puoleltakin.