Oppimispolulla 17 sote-kehittäjää

luentosali

Elokuussa 2020 alkaneessa ryhmässä on mukana sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja fysioterapeutteja. Yhdistävänä intressinä kaikilla on halu vaikuttaa tulevaisuuden sote-palvelujen tuottamiseen, olla asiantuntijana mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja koordinoimassa tulevaisuuden sote-palveluita.

Syksyllä 2020 alkaneessa ryhmässä opiskelee 17 potentiaalista sote-alan tulevaisuuden kehittäjää. Kehittämisosaajiksi ponnistetaan monenlaisilta taustakoulutuksilta ja –kokemuksilta. Mukana on sairaanhoitajia erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta, vuodeosastoilta, leikkausosastoilta, poliklinikoilta, kotisairaalatoiminnasta ja ryhmäkodeista. Lisäksi opiskelijoina on  terveydenhoitajia, kätilöitä ja fysioterapeutteja. Opiskelijoilla on jo erityistehtäviä kuten haavanhoitaja, diabeteshoitaja, muistihoitaja, tutkimushoitaja tai tiimivastaava. Opiskelijoiden työnantajina on niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita.

Opintojen ensimmäisen lukukauden aikana on perehdytty siihen, miten sote-palvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjataan ja miltä sote-muutos eri kunnissa näyttäytyy. Lisäksi sukelletaan digitalisaation mahdollisuuksiin palveluja uudistettaessa. Ensimmäisen lukukauden tarkoitus on avata opiskelijoiden silmät kehittämisen mahdollisuuksista. Toisella lukukauden paneudutaan sitten keinoihin, joilla kehittämistyöhön voitaisiin tarttua, esimerkiksi mitä palvelumuotoilu ja hanketoiminta mahdollistaisivat. Kolmannen lukukauden painopisteenä on palveluprosessien ja –kokonaisuuksien vaikuttavuuden arviointi. Oman intressin mukaan opiskelijat voivat jokaisella lukukaudella opiskella TAMKin yhteisiä YAMK-opintoja monialaisissa ryhmissä, jolloin voi halutessaan perehtyä johtamisen, taloushallinnon, tulevaisuuden tutkimisen ja muiden tutkimusmenetelmien haltuunottoon. Koulutuksen tarkoitus on antaa näkökulmia ja valmiuksia yhteiskuntamme tuleville sote-asiantuntijoille ja kehittäjille.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *