Opinnäytetyön tuotoksena interaktiivinen palveluketjukuvaus Pirkkalaan

Prosessikuva lapsen kaltoinkohtelua, fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa kohdanneet palveluketjuista
Lapsen laiminlyöntiä, henkistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoito- ja palvelukartta Pirkkalassa.

Innovatiivisesti toteutetun hoito- ja palveluketjukuvauksen avulla yhtenäistetään, kehitetään ja parannetaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä.

Piritta Heikkisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja kuvata lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen hoito- ja palveluketju Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin.

Opinnäytetyön teoriaosuuteen koottiin ohjeita ja suosituksia tilanteista, joissa lähisuhde- ja perheväkivalta tulee esiin. Empiirisessä osassa kartoitettiin sähköisellä kyselyllä Pirkkalan kunnan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemystä hoito- ja palveluketjun kehittämiseksi. Lisäksi toteutettiin yhteiskehittämisen palavereita.

Opinnäytetyön tuotos on julkaistu Pirkkalan kunnan Internet sivuilla kunnan Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön suunnitelman liitteenä. Se on sekä ammattilaisten, että kuntalaisten käytössä. Hoito- ja palveluketjua voidaan soveltaa myös muissa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

https://www.theseus.fi/handle/10024/264582

Kirjoittaja: Sari Himanen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *