Botti palvelun tueksi

Kirjoittanut ohjelmistotuotannon opiskelija Juho Rautio.

Botit eivät ole varsinaisesti mikään uusi keksintö. Useille 80-90 luvulla syntyneille tuttuja ovat esimerkiksi IRC-kanavilla nähdyt botit, joita käytettiin muun muassa automaattisten tervetuloviestien lähettämiseen, tunnistautumiseen ja moderointioikeuksien myöntämiseen sekä peleihin ynnä muuhun viihde- ja hyötykäyttöön. Botit ovat nykyään käyneet yhä suositummaksi myös yritysten käytössä markkinoinnin,
viestinnän, asiakaspalvelun, myynnin ja muiden palveluiden tukena. Syy bottien suosion kasvuun viime vuosina selittyy pilvipalveluiden, tekoälyn ja erityisesti luonnollisen kielen analysoinnin kehityksellä, jotka mahdollistavat entistä luontevamman tavan boteille keskustella ihmisten kanssa.

Nykyään on mahdollista tilata itselle vaikkapa taksi vaihtamalla vain muutama lause taksiyhtiön Facebook-sivulta löytyvän tekoälyn kanssa. Hotellihuone on mahdollista varata käymällä botin kanssa vuorovaikutteinen keskustelu, jonka avulla botti selvittää asiakkaan henkilötiedot ja tarpeet huoneen varausta varten. Sanotaankin, että botit ovat korvaajia tulevaisuuden sovelluksille ja palveluille. Tämä on lausahdus, jota en ainakaan itse allekirjoita ihan täysin. Bottien käytöstä tiedetään kuitenkin vielä verrattain vähän, eivätkä niiden mahdollisuudet tai botteja käyttävien asiakkaiden tarpeet ole vielä täysin selviä kenellekään – eikä tämänhetkisten tietojen puitteissa ole selvää näyttöä siitä, että botit olisivat hyvä korvaaja esimerkiksi perinteisille verkkopalveluille ja -sovelluksille. Selvää on kuitenkin, että botin käyttöönotto palvelun tai sovelluksen tukena parantaa asiakkaan käyttökokemusta ja tarjoaa asiakkaille ainutlaatuisen tavan kommunikoida yrityksen ja palvelun kanssa. Ihmiset esimerkiksi vastaavat mielummin vapaamuotoisesti botin esittämiin kysymyksiin asiakastyytyväisyydestä kuin täyttävät pitkiä asiakastyytyväisyyslomakkeita. Perinteiselle asiakaspalvelu- ja tukipalvelutyölle botit saattavat hyvinkin toimia korvaajana.

 

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Kuten sanottua, bottiteknologiat ovat kehittyneet muiden keskeisten tekniikoiden kehityksen seurauksena. Esimerkiksi puheentunnistuksen saralla Microsoft on monia muita toimijoita peninkulmia edellä ja viime vuonna julkaistu Microsoft Bot Framework -sovelluskehys tuo Microsoftin puheentunnistustyökalut kenen tahansa kehittäjän käytettäväksi. Microsoftin sovelluskehyksen lisäksi löytyy myös monien muiden yritysten ja kehittäjien vastaavia kehyksiä, alustoja ja palveluita, jotka soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Kehittyneiden teknologioiden ja bottien ohjelmointia helpottavien työkalujen julkaiseminen onkin tuonut botit varteenotettavaksi voimavaraksi pienillekin yrityksille. Vaatimattomallakin budjetilla pystytään tekemään suhteellisen interaktiivisia ja hyviä botteja, jotka saadaan integroitua helposti moniin erilaisiin palveluihin, kuten Facebookiin, Twitteriin tai Slackiin.

Joten, sinä yrityksen edustaja tai jotain palvelua tai tuotetta myyvä henkilö: haluatko parantaa palvelusi käyttökokemusta ja asiakastyytyväisyyttä, lisätä myyntiä ja kasvattaa omaa brändiäsi helposti? Jos vastasit johonkin näistä kyllä, kannattaa botin käyttöönottoa palvelusi tueksi ehdottomasti harkita.