Pelimessujen projektiryhmille annettu toimeksianto - Game is on!

TOIMEKSIANTO 7.1.2014

Projektin tausta

Live World Association on kansainvälinen järjestö, joka antaa terveysvalistusta kehittyvien maiden lapsille ja nuorille erilaisia kampanjoita hyödyntäen. Live World Association on tilannut XGames Oy:ltä projektin, jonka aikana on tarkoitus kehittää yhdelle Live World Association -kampanjalle www-sivut ja Live World järjestön yhteistyökumppanin, Nokian, Asha-puhelimeen kampanjan sanomaa tukeva peli.

Tavoitteet

Projektin aikana ideoidaan kampanja yhteistyössä tilaajan kanssa ja luodaan kampanjalle www-sivusto sekä toteutetaan Nokia Storesta ladattava Asha-mobiilipeli, joka linkitetään www-sivustolle. Tavoitteena on luoda peli, joka soveltuu terveysvalistukseen erityisesti kehittyvien maiden nuorille. Pelistä toteutetaan myös traileri.

Projektin esitutkimusvaiheessa tuli esille muutamia kampanja- ja peli-ideoita. Ideoidut kampanjat ja pelit liittyivät

 • puhtaan veden hankkimiseen
 • tupakoinnin vähentämiseen
 • raskauden ehkäisyyn
 • tyttöjen koulunkäyntiin

Peli tehdään englanninkieliseksi.

Kehitystiimien odotetaan hyväksyttävän oman peli-ideansa tilaajan edustajalla.

Organisointi

 • Projektille perustetaan 4 – 5 hengen tiimi, jossa on sekä peliosaamista että innovointikykyä.
 • Tiimi muodostetaan MG:n/ PH:n/ RL:n/ AS:n/ JV:n henkilökunnasta.
 • Projektin tilaajana toimii Live World Association, jonka edustajana toimii MH/ AS
 • Ohjelmoinnin erikoisasiantuntijana toimii ja laatukriteereistä vastaa JP
 • Pelimaailman graafisen toteutuksen erikoisasiantuntijana toimii ja laatukriteereistä vastaa PP/ TP.
 • WWW-sivujen toteutuksen erikoisasiantuntijana toimii ja laatukriteereistä vastaa PH/PY.
 • Tiimityön sähköisten työkalujen käytön erikoisasiantuntijana toimii TM/ JA.
 • Englanninkielisen dokumentoinnin ja kehitystyön erikoisasiantuntijana toimii ML/ PT
 • Viestinnän esikoisasiantuntijana toimii HL/MK
 • Projektiin liittyviä sisäisiä koulutuksia koordinoi erityisasiantuntijoiden esimies kehityspäällikkö RL.

Toteutustapa

 • Sovelletaan ketterää projektinhallintaa ja ohjelmistokehitystä.
 • Toteutetaan projektia varten määritellyillä TAMKin välineillä.
 • Työskennellään koululla.
 • Kehitystiimi ideoi ja toteuttaa www-sivuston ja pelin.
 • Tuoteomistajan roolissa toimii Live World Association-järjestön edustaja.
 • Scrummasterina toimii kehitystiimistä valittu scrummaster.
 • Projekti esitellään viikolla 2.
 • Projekti (peli, www-sivusto, pelin traileri ja projektin dokumentaatio) toteutetaan 6 sprintissä viikoilla 5-18.
 • Peliä esittelevä traileri on valmis sprintin 5 jälkeen.
 • Pelejä ja www-sivustoja esitellään jo ennen messuja trailerien avulla Facebookissa.
 • Valmiit projektin lopputuotteet julkistetaan 7.5.2014 (viikolla 19) järjestettävillä pelimessuilla.
 • Sprinttien tulokset esitellään tuoteomistajalle ja sprinttien tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tuoteomistajan ja sprintin asioihin liittyvien      erikoisasiantuntijoiden kanssa. Kehitystiimi ja scrummaster suunnittelevat tehokkaat kokoukset.
 • Myös eri opintojaksojen oppimistavoitteet kirjataan sprint backlogeihin.
 • Työmäärät ja henkilökohtainen kehittyminen raportoidaan päivittäin verkossa esimiehen ja scrummasterin antamien ohjeiden mukaisesti sekä projektin että esimiesten käyttöön. Esimiehet valmentavat tiimejä oikeisiin työtapoihin.
 • Scrummaster pitää scrum-palaverit tiimilleen.