Peliprojektin puoliväli

Mobiilipelejä on kehitetty jo useamman viikon ajan ja kaikilla kehitystiimeillä pitäisi olla peli testattavassa kunnossa. Kolmannen sprintin yhteinen tavoite kehitystiimeille onkin se, että jokaisesta tuotoksesta pitäisi olla testattavat versiot valmiina. Pelin kehitys on hyvässä vauhdissa ja onkin aika mennä testauttamaan pelejä yläkouluikäisillä koululaisilla. Onneksemme olemme saaneet useita testiryhmiä, jotta jokainen kehitystiimi pääsee testauttamaan omaa peliään.

Kaikkia kehitystiimejä testaus varmasti jännittää. Toisia enemmän ja toisia vähemmän, sillä onhan kyseessä sentään ensimmäinen kerta, kun joku ulkopuolinen näkee aikaansaannoksemme. Pelitestaus on kuitenkin äärimmäisen tärkeä osa pelin kehittämisessä. Ulkopuoliset testaajat antavat uusia näkökulmia peleihin, joita emme itse olisi edes ajatelleet.

Kehitystiimit valmistautuvat pelien testaukseen suunnittelemalla etukäteen, mitä pelin osia tulisi eniten ottaa esille ja huomioida. Päällimmäisenä monilla tuntuu olevan pelien pelattavuus ja keskeisimpien pelimekaniikkojen testaus. Monet kehitystiimit kuitenkin haluavat myös tuoda esille kokonaisuudessaan tämänhetkisen tuotoksen, sillä se auttaa kohdeyleisöä ymmärtämään mihin suuntaan peliä ollaan kehittämässä.

Testipäivä koittaa ja kehitystiimejä jännittää. Odotukset ovat suuret ja palautetta halutaan paljon. Mikä on hyvää? Mikä huonoa? Olisiko peli parempi jos tekisimme jotain toisin?

”Jos maailmassa vain olisi bittiversiona täysin älyllinen tietokanta eri kohderyhmistä, joka vastaisi kehitystiimien kaikkiin kysymyksiin..”

Koululaiset on jaettu pieniin ryhmiin testaamista varten. Esittelyt on hoidettu ja kehitystiimit ovat valmiina aloittamaan. Tilassa on hiljaista ja tunnelma on hieman jännittynyt. Kehitystiimit tarkkailevat koululaisten navigointia pelin sisällä. Tekeekö pelaaja jotain muuta kuin mitä ryhmä oli itse suunnitellut? Onko jokin epäselvää pelaajalle? Pelien edetessä eteenpäin alkaa testaukseen varatussa tilassa arjen äänet taas kuulua. Koululaiset keskustelevat keskenään ja seuraavat toistensa pelailua: kummastelua, naurua ja tohinaa.

Pelin testaamisen jälkeen kehitystiimit kyselevät koululaisilta erilaisia peliin liittyviä kysymyksiä kartoittaakseen miten pelin kokonaisvaltainen kokemus on heidän mielestä onnistunut. Kaikki palaute on tervetullutta ja toivottua. Keskustellessa koululaisten kanssa kehitystiimit ovat huomanneet, kuinka tärkeää pelien testaaminen todellakin on. Viimeisiä palautteen rippeitä kirjatessa läppärin kello muistuttaa tiimejä ajan rajallisuudesta. Ryhmät siirtyvät seuraavan pelin luokse ja testaus jatkuu.

Tilaisuuden jälkeen kehitystiimit palaavat sorvin ääreen. Palaute käydään läpi ja ehdotusten pohjalta uusia mahdollisuuksia ruvetaan kartoittamaan. Pelien lopullinen suunta alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan.

Kirjoittajat: Minna Kuoppa & Timo McFarlane, 16TIKO3