Hyväksymistestaus kolmannen vuoden tietoverkko-opiskelijoiden toimesta

Kirjoittajat ovat 3. vuoden tietoverkkopalvelut opintopolun opiskelijoita Juuso Vallius, Milko Viirto, Aleksi Prykäri, Joonas Salonen ja Heikki Salo

Tamkin tietohallinto toteutti opiskelijoiden kanssa laajan ICT-projektin, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan projektiorganisaatioon käytännönläheisesti sekä saivat kokemusta asiakasrajapinnassa toimimisesta.

Ryhmämme tehtävänä oli toteuttaa TAMKissa pian käyttöönotettavan Pakki eHops-järjestelmän hyväksymistestaus. Käytännössä meidän tuli selvittää, toimiiko opiskelijoille suunnattu järjestelmä annettujen vaatimusten mukaisesti. Vaatimukset toimitettiin meille ohjelmistotoimittajalta yleisen käytännön mukaisesti käyttäjätarinamuotoisina (“Käyttäjänä minä haluan tehdä asian X jotta voin tehdä asian Y.”)

Projektin kick-off -päivän jälkeen katsoimme toisiamme pitkään ihmetellen miten pystymme toteuttamaan näinkin tärkeän testauksen ilman aikaisempaa kokemusta. Asiakkaan tarjoama projektimalli tuntui aluksi vaikeasti lähestyttävältä, mutta pian kuitenkin tietohallinnon yhteyshenkilön avustuksella alkoivat palaset loksahdella paikoilleen. Ensimmäisen testauskierroksen koittaessa olikin ryhmällämme jo hyvä ymmärrys siitä, miten käyttäjälähtöinen testaus toimii. Seuraavien testaustilaisuuksien järjestäminen olikin ensimmäisen testauskierroksen kokemusten ja oppien avulla huomattavasti helpompaa.

Projektin aikana huomasimme kuinka vaikeaa on löytää vapaaehtoisia testaajia opiskelijoiden keskuudesta. Kahvilla ja pullalla lahjonta ei tuottanut toivottuja tuloksia, ja kaksi muuta diplomatian peruskeinoa eivät olleet käytettävissämme. Nuorempien opiskelijaryhmien opettajien avustuksella saimme kuitenkin lopulta yllättävänkin innokkaita testaajia projektiimme, joiden ahkeran työpanoksen avulla saimme paljon kallisarvoista dataa sovellustoimittajalle ja tietohallinnolle.

Kaiken kaikkiaan projekti antoi ryhmällemme kattavat valmiudet projektihallinnasta ja arvokasta kokemusta perinteisemmästä projektityöskentelystä. Perinteisen projektiorganisaation hierarkian kanssa toimiminen auttoi ymmärtämään kuinka tärkeää viestinnän ajantasaisuus on äkillisten muutosten ja informaatiokatkosten välttämiseksi. Lisäksi meille jäi projektista käteen kallisarvoisen kokemuksen lisäksi myös mahdollisuus lisätä oikealle asiakkaalle suoritettu projekti CV:n työkokemus -kohdan alle.