Tietoverkko-opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen selvitystyöhön

Kirjoittaja on 3. vuoden tietoverkkopalvelut opintopolun opiskelija Ilona Salonen

Korkeakoulujen arki toteutetaan suurimmaksi osaksi digitaalisesti eri laitteita ja sovelluksia hyödyntäen. Käytännössä niin kutsutut ATK-luokat eivät ole kestävä ratkaisu korkeakoulujen IT-infrastruktuurissa niiden vaatimien hankinta- ja ylläpitokustannusten vuoksi. Ratkaisuksi ehdotetaan BYOD-ilmiötä (=Bring Your Own Device), jossa työntekijät ja opiskelijat käyttävät töissä ja opiskelussa omaa laitettaan.

Tietoverkkopalveluiden 3. vuoden opiskelijaryhmästä kuusi opiskelijaa osallistuivat toimittajan roolissa syksyllä 2015 TAMKin Tietohallinnon asettamaan sovellusvirtualisointiselvitysprojektiin.  Projektin tulosten perusteella voidaan pohtia, onko korkeakouluympäristössä käytettyjen sovellusten virtualisointi eli työssä ja opiskelussa käytettävien sovellusten jakaminen verkossa käyttäjien omille laitteille kannattavaa.

Opiskelijat pääsivät kurkistamaan TAMKin Tietohallinnon organisaation arkeen, joka todennäköisesti vastaa usean jäsenen tulevaa työorganisaatiota. Tärkeimmiksi oppimiskohdiksi projektissa jäsenet mainitsevat esimerkiksi kirjallisen ja suullisen viestinnän erot sidosryhmien kanssa kommunikoitaessa, ohjausryhmän palaveriin osallistuminen, delegoimisen merkittävyys projektijohtamisessa ja suunnittelun tärkeyden projektin tuloksen parantamiseksi. Itse projektiosaamisen kehittymisen ohella kokemus ja ymmärrys projekteissa yleisesti kohdatuissa haasteissa ja riskeissä karttui jokaisella jäsenellä ainakin kilometrin – mahdollisesti tyypillisen IT-alan projektin – verran.

Projektin alussa määritellyt laatutavoitteet saavutettiin ja jopa paikoin ylitettiin. ”Kokonaisuudessa projektimme onnistui hyvin ja olen todella tyytyväinen ryhmän toimintaan sekä tuotoksiin. Vaikka välillä olikin haasteita, niin niistä selvittiin ja projekti saatiin onnistuneesti maaliin”, kertoo projektiryhmän päällikkö Niko Lång. Vaikka projektin laajuus syksyn mittaan kasvoi eikä asiakkaan toiveita aina heti ymmärretty, projektipäällikkö mukautui muutoksiin nopeasti ja piti ryhmän jatkuvasti ajan tasalla. Neljä kuukautta kestänyt projekti päätettiin onnistuneesti, ja korkeakouluissa käytettävien sovellusten virtualisointi sen kannattavuuden ja teknisen mahdollistamisen selvittämisen ohella jatkuu.