Todistus on paljon enemmän kuin pala paperia

Valmistujaisjuhla

Kevään valmistumisjuhlapäivä kokosi TAMKiin lauantaina 9.6.2018 yli 1500 juhlijaa. Kahdessa tilaisuudessa jaettiin todistuksia ja stipendejä kevään aikana valmistuneille.

Koulutuspäällikkö Mira Grönvall lähetti tietojenkäsittelyn koulutuksesta sekä tietojärjestelmäosaamisen ylemästä koulutuksesta valmistuneet maailmalle seuraavin saatesanoin:

Hyvät vastavalmistuneet

Tänään on se hetki, että annan teille palan paperia. Toki vähän parempaa sorttia olevaa paperia, jota sisältöineen myös todistukseksi kutsutaan. Sen painoarvoa lisää se, että tuo paperi osoittaa sinun saattaneen päätökseen korkeakoulututkinnon.

Mutta mitä se paperi sitten osoittaa? Se osoittaa, että olet vienyt jotakin sinnikkäästi loppuun asti. Uskallan sanoa sinnikkäästi, sillä tiedän, että sinnikkyyttä on tarvittu vähintään opinnäytetyövaiheessa. Joskus ruotsinkurssilla ja miksei siinä talousmatematiikassakin, joka joskus meinaa asettua kannoksi kaskeen. Ylemmässä tutkinnossa sinnikkyys on punnittu, kun yhteen on laitettu opinnot, työ ja mahdollisesti vielä perhe-elämä. Olette olleet varsinaisia arjen sankareita!

Se paperi, siis todistus, osoittaa myös, mistä sinä olet kiinnostunut, ja mitä sinä nyt osaat. Mutta tutkinto on paljon muutakin kuin pala paperia,  jolla on lueteltu opintojaksot ja miten olet pärjännyt niillä.

Jos mietitään hetken tulevaisuutta, on näköpiirissä sellaisia uhkaksikin miellettäviä asioita kuin robotisaatio ja automatisaatio. Mutta mitä tällaiset muutokset sitten tarkoittavat tulevaisuuden työelämässä?

Osaaminen on tärkeintä muuttuvassa työelämässä. Aivotutkija Katri Saarikiven mukaan sellaiset tehtävät, joiden lopputulos tiedetään, on automatisoitavissa. Ihmisen työn ydin on tulevaisuudessa luovuudessa. Tarvitsemme verkostoitumista ja vuorovaikutusta yhä kompleksisempien ongelmien ratkaisemiseksi. Tulevaisuuden työntekijän tulee olla vuorovaikutustaitoinen, joustava, nopea oppimaan, nopea reagoimaan ja kyvykäs luovaan ajatteluun sekä itsereflektioon. Oppimista tukevat Katrin mukaan uteliaisuus, hämmennys, liike ja liikunta, epätasainen suoriutuminen, siis sellainen suoritus, jossa emme onnistu, vaan joudumme etsimään uusia ratkaisuja tai tapoja tehdä uudella tavalla. Ja näiden lisäksi tarvitaan asioiden jakamista, siis kognitiivisen kuorman jakamista yhdessä, yhteisöllisyyttä, niin sanottua parviälyä.

Toivon, että olemme antaneet teille mahdollisuuden kasvaa myös näissä edellä mainituissa. Toivon siis, että sen paperin lisäksi viette mukananne sellaisia tietoja ja taitoja, että olette valmiit jatkamaan kasvua työelämässä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Enkä yhtään epäile, ettette olisi valmiit tarttumaan työelämän haasteisiin. Olen varma, että sen verran kovilla olemme teitä pitäneet. Toisaalta uskallan myös sanoa, että olemme kartalla, missä maailma menee, ja yritämme soveltaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa juuri noita samoja asioita: mekin tarvitsemme uteliaisuutta, hämmennystä, epätasaista suoriutumista ja näin virheistä oppimista ja uusien ratkaisujen etsimistä, sekä yhteisöllisyyttä. Mielestäni olemme erityisesti onnistuneet tuossa yhteisöllisyyden luomisessa, niin opiskelijoiden kanssa kuin opiskelijoiden kesken,  ja varmasti teillekin on syntynyt verkostoja ja myös ystävyyksiä opintojen aikana.

Ota siis pian jaettava todistus vastaan ylpeydellä, ja muistuta itsellesi, että sinä osaat ja sinä pystyt!

Paljon onnea ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!