Virtuaalikoneita olohuoneessa

Saatuaan käsiinsä muutaman vuoden vanhan Sun Microsystemsin rack-palvelimen, tikon tietoverkkopalveluiden opiskelijat Milko Viirto ja Juuso Vallius keksivät tehdä siitä monipuolisen, avoimen lähdekoodin palveluja käyttävän ratkaisun kuvitteelliselle pienyritykselle, olohuoneessa. Poikien idea kumpusi heidän etsiessään vaihtoehtoja monien yritysten käyttämille tunnetuille, mutta poikien mielestä monesti kankeille palveluille.

screenshot.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yritimme etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja monille tunnetuille palveluille käyttämällä itse ylläpidettyjä avoimen lähdekoodin sovelluksia” kertoo Juuso aloittaessa projektin esittelyä pienelle ympärille kertyneelle yleisölle. 

Iso ero XenServer:n käytössä on sen toiminta hyvin lähellä palvelimen fyysisiä komponentteja. Tämä niinsanottu “Baremetal” hypervisor mahdollistaa tietokoneen fyysisten resurssien maksimaalisen hyödyntämisen. Kymmenen virtuaalikoneen samanaikainen aktiivinen toiminta ei poikien mukaan näyttänyt vaikuttavan palvelimeen juuri mitenkään.

screenshot.317

 

 

 

 

 

Milko esittelee kuinka palvelimelle asennettiin Xen serverin hypervisor, jonka päälle sitten pystyttiin asentamaan erilaisia käyttöjärjestelmiä. “Päädyimme käyttämään palveluiden tarjoamiseen Ubuntu serveriä sen konfiguroinnin helppouden, meidän aikaisemman osaamisen ja hyvän tuen vuoksi”, kertoi Juuso selaillessaan läpi WordPress-blogialustan käyttöliittymää yhdellä virtuaalipalvelimista. Koulun Linux-kurssit tarjosivat osaamista Debianiin, Linux distribuutioiden äitiin, joten päätyminen Debianpohjaiseen distribuutioon tuntui luonnolliselta valinnalta. Kommunikaatiotyökalut olivat projektissa korostuneessa asemassa. Esitellessä XMPP protokollaa käyttävää Jitsi:ä, Milko toteaa: “IT-alalla tiimit ovat yhä hajanaisempia ja kansainvälisempiä, joten kommunikaation on toimittava saumattomasti sekä luottamuksellisesti tiimin jäsenten kesken, tarvittaessa jopa ympäri maailmaa”.

Suunnitellessamme projektia kysyimme itseltämme “Miksi Xen?”. Xenin suosio on viime aikoina ollut jyrkässä kasvussa johtuen mm. sen helppokäyttöisyydestä. Pääasiallinen syy Xen:n valintaan kuitenkin oli päästä laajentamaan kokemusta ja osaamista virtualisoinnista jo aikaisemmin tutun Microsoft Hyper-V:n lisäksi.

Esiteltäessä laitteen etäkäyttöä ja XenOrchestra-hallintapaneelia, kuuluu yleisöstä kysymys:

“Mikä on tämän projektin tulevaisuus?”. “Juuson osalta työ taitaa olla ohi, mutta itse laajennan vielä projektia opiskelun ohella. Alustavien suunnitelmien mukaan palvelin päätyy tämän jälkeen perheyritykseen, mikäli siitä itse maltan luopua.” Kertoo Milko hymyillen.

Lisätietoa XenServer:stä voit lukea osoitteesta http://xenserver.org/ sekä blogista http://xenserver.org/blog.html

Tarkempaa tietoa itse projektista ja tietoverkoissa opiskelusta saat

Milkolta, milko.viirto@cs.tamk.fi

Juusolta, juuso.vallius@cs.tamk.fi