Blogista

Viisaat valinnat -blogissa asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista seksuaali- ja lisääntymisterveyden aiheista. Tekstit on suunnattu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja nuorten kasvattajille. Blogin tarkoituksena on herättää ajatuksia ja keskustelua sekä tuoda näkyvyyttä seli-terveyden tärkeydestä ja olla osaltaan taistelemassa aiheesta liikkuvaa väärää tietoa vastaan.

Blogin sisällöstä vastaa toimituskunta, johon kuuluvat TAMKista Lea Yli-Koivisto (johtaja, Hyvinvointi ja terveysteknologia) ja Susanna Seitsamo (johtaja, Terveys).

Mikä on ViVa -hanke?

Viisaat valinnat – Nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Tampereen ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalipalveluiden hanke ”Viisaat valinnat – Nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen” on kolmivuotinen hanke. Sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2018-2020.

Hankkeessa vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten, oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Hankkeessa painotetaan sitä, että hyvä seli-terveys on hyvää terveyttä ja hyvä terveys on hyvää seli-terveyttä. Taustalla vaikuttaa siis terveyden vahvistaminen elämänkulun aikana –näkemys. Hankkeella tavoitellaan, että nuorilla on ajantasaista mielenkiintoista tietoa käytössä, heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seli-terveyttään, heidän asenteensa kohti positiivista vastuullista seksuaalisuutta kasvaa ja lisäksi että nuorten kanssa työskentelevillä ammatti-ihmisillä on kyky ja välineet tukea ja ohjata seli-teemoja.

Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja työkaluja joiden avulla yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta. Tavoitteena on, että pitkä nuoruus, viivästetty vanhemmuus perustuu oikeaan tietoon. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön. Hanke toimii yhteistyössä Tampereen ev.lut seurakuntien, YTHS:n, Tampereen kaupungin, Tampereen Nuorisoaseman (A-klinikka), Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeen piirin sekä Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimiston kanssa.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Jouni Tuomi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh: 050 324 0173, jouni.tuomi@tuni.fi

Projektikoordinaattori Marika Mettälä, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh: 040 630 2606, marika.mettala@tuni.fi