Nuoret kohtaavat verkossa seksuaalista kaltoinkohtelua

Nuorten verkossa kohtaamaa seksuaalista kaltoinkohtelu on varsin yleistä, esimerkiksi kouluterveyskyselyiden mukaan. Nuoret eivät välttämättä ymmärrä tapahtuneen rikollisuutta eivätkä tiedä, mistä hakea apua. Toisaalta asiasta voi olla vaikea puhua, nuori voi kokea sen häpeällisenä tai tuntea syyllisyyttä tapahtuneesta. Terveydenhuollon ammattilaisilla on oltava ajantasaista tietoa ilmiöstä, jotta he osaavat tukea uhreiksi joutuneita nuoria ja heidän perheitään.

Verkossa tapahtuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi päätyy useimmiten 13−15-vuotias nuori, jonka ensitapaaminen kaltoinkohtelijan kanssa on tapahtunut internetissä. Nuoren kehitykseen liittyy ominaispiirteitä, jotka voivat altistaa hänet verkossa tapahtuvalle seksuaaliselle kaltoinkohtelulle. Nuorille on tyypillistä tehdä valintoja, jotka johtavat tarpeettomaan riskinottoon. Nuoruudessa tapahtuu aivojen laajamittainen uudelleenjärjestäytyminen. Nuoret kaipaavat sosiaalisissa suhteissa hyväksyntää ja haluavat kuulua joukkoon.

Nuorten verkossa kohtaama seksuaalinen kaltoinkohtelu ilmenee eri tavoin. Hyväksikäyttäjä saattaa olla nuorelle entuudestaan tuntematon, mutta myös koulukaveri, entinen tai nykyinen tyttö/poikaystävä. Grooming-prosessissa, joka on nuoren seksuaalisen hyväksikäytön valmistelua, hyväksikäyttäjä pyrkii muodostamaan nuoreen luottamuksellisen suhteen esimerkiksi osoittamalla kiinnostusta nuoren harrastusta kohtaan, tarjoamalla ystävyyttä, imartelemalla. Sexting on seksuaalisten kuvien, videoiden ja viestien lähettämistä, yleensä puhelimen välityksellä. Toisaalta kaltoinkohteluun voi liittyä kiristystä ja uhkailua. Nuorta saatetaan painostaa lähettämään seksuaalisia kuvia ja videoita tai esiintymään alasti webkameran edessä.

Kaltoinkohtelun vakavuutta ei voida mitata fyysisen kontaktin olemassaololla. Hyväksikäyttäjä loukkaa nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja pettää hänen luottamuksensa. Nuoruudessa koetulla seksuaalisella kaltoinkohtelulla voi olla pitkäjänteisiä vaikutuksia nuoren fyysiseen, psyykkiseen ja seksuaaliseen hyvinvointiin.

Internetissä tapahtuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutukset nuoreen voivat olla erilaisia ja oireet voivat vaihdella.  Ulkoisia merkkejä kaltoinkohtelusta ei välttämättä ole. Nuoren oireilu voi alkaa nopeasti, mutta voi tulla esiin vasta kuukausia tai vuosia kaltoinkohtelun loppumisen jälkeen. Mahdollisia käytösoireita, joita nuorella voi esiintyä ovat muun muassa masentuneisuus, syömishäiriöt, pilalla olemisen tunne, univaikeudet, eristyneisyys, päihteiden käyttö, ongelmat seksuaalisuudessa tai itsensä vahingoittaminen. Nuorella voi olla selittämättömiä fyysisiä kipuja tai keskittymisvaikeuksia.

Kun hoitajana kohtaat seksuaalista kaltoinkohtelua verkossa kokeneen nuoren:

  1. Ole rauhallinen ja empaattinen. Älä kauhistele.
  2. Korosta, että nuori ei ole tehnyt mitään väärä. Vastuu on aina väärin toimineella aikuisella.
  3. Kiitä nuorta luottamuksesta, siitä, että hän uskalsi kertoa asiasta.
  4. Kerro rehellisesti nuorelle velvollisuudestasi tehdä rikos- ja lastensuojeluilmoitukset. Konsultoi poliisia ja lastensuojelua matalalla kynnyksellä.
  5. Älä haastattele nuorta, anna nuoren kertoa omin sanoin. Kysy avoimia kysymyksiä.
  6. Ohjaa nuorta tallentamaan kuvat ja viestit ja lopettamaan yhteydenpito hyväksikäyttäjään.
  7. Selvitä, keitä nuoren lähipiiriin kuuluu ja kenelle nuori on kertonut tapahtuneesta.
  8. Selvitä yhdessä nuoren kanssa, millaista apua hän tarvitsee.
  9. Varmista, että nuori ei jää asian kanssa yksin.
  10. Kirjaa keskustelun kulku huolellisesti.

 

Tekijät:

Stiina Storvik-Sydänmaa (lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu) ja sh-opiskelijat (valm. 5/2020) Marjut Pigg, Jasmine Ruokola, Emilia Toivonen

Opinnäytetyö luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/334136/Pigg_Marjut_Ruokola_Jasmine_Toivonen_Emilia.pdf?sequence=9&isAllowed=y