Nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys on parantunut, mutta uhkiakin on

Tässä blogikirjoituksessa THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler pohtii suomalaisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. "Koulujen opetussuunnitelmiin seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa on annettava nykyistä laajemmin, kuten hedelmällisyysneuvontaa jo yläasteikäisten terveystiedon opetukseen ja osaksi ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten terveystiedon opetusta." Mika Gissler kirjoittaa. Tämä on yksi ViVa-hankkeen tavoitteista!

Kun viisitoista vuotta sitten alle 20-vuotiaiden raskauksia oli yli neljä tuhatta, oli luku hiukan yli 1 500 vuonna 2018. Alaikäisten 15–17-vuotiaiden naisten väestömäärään suhteutettu keskeytysten määrä on vähentynyt yli 70 prosenttia ja synnytyksienkin määrä lähes 70 prosenttia. Saavutuksen takana on seksuaalikasvatuksen parantuminen kouluissa, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin satsaaminen kouluissa ja ilmaisen ehkäisyn antaminen teini-ikäisille ja nuorille naisille. Nuorten päihdekäyttäytyminenkin on muuttunut – yhä useampi on kokonaan raitis eikä humalahakuinen juominen ole enää cool. Tämä näkyy suunnittelemattomien raskauksien vähenemisenä.

Seksitautien määrä on kuitenkin lisääntynyt nuorilla. Kuppaan sairastuu vuosittain noin parikymmentä alle 25-vuotiasta, kaksinkertainen määrä vuosikymmenen takaisiin lukuihin nähden. Tippurien määrä nuorilla on kasvanut runsaasti yli sadan, kun vielä vuonna 2015 tapauksia rekisteröitiin 70 kappaletta. Klamydiatartuntoja on viime vuosina ollut lähes 9 000 vuodessa – korkein määrä pitkään aikaan. HIV-tartunnat tekevät näistä trendeistä poikkeuksen. Noin kerran kuukaudessa teini-ikäinen tai 20–24-vuotias saa tartunnan. Luku on puolittunut 2010-luvun alusta.

Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka viides peruskoulun 8.- tai 9.-luokkalainen on ollut yhdynnässä. Lähes 20 prosenttia pojista ja 15 prosenttia tytöistä kertoi olleensa viimeisessä yhdynnässä ilman ehkäisyä. Luvut ovat onneksi matalampia lukiolaisilla (6-7 prosenttia) ja ammattioppilaitoksissa opiskelevilla (noin 10 prosenttia). Lisää tietoa niin raskauksien kuin seksitautien ehkäisystä tarvitaan edelleen.

Varsinkin peruskoululaisilla on monia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä toiveita. Kouluterveyskyselyn mukaan ilmaisia kondomeita toivoo lähes joka kolmas poika ja joka seitsemäs tyttökin. 15 prosenttia toivoo halvempia ehkäisyvälineitä, 10 prosenttia lisää tietoja seksitaudeista ja 5 prosenttia iltaisin ja viikonloppuisin auki olevia neuvonta- ja testauspaikkoja.

THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden-toimintaohjelman 2014–2020 tavoite on parantaa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveystietoutta ja vähentää sukupuolesta, koulutuseroista tai muista syistä johtuvaa eriarvoisuutta väestön seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja tietotasossa. Miten tämä sitten tehdään?

  1. Koulujen opetussuunnitelmiin seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa on annettava nykyistä laajemmin, kuten hedelmällisyysneuvontaa jo yläasteikäisten terveystiedon opetukseen ja osaksi ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten terveystiedon opetusta.
  2. Terveystietoon sisältyvä seksuaaliopetus ja kouluterveydenhuollon toiminta on suunniteltava yhteistyössä siten, että niiden antama seksuaalikasvatus täydentää ja tukee toisiaan muodostaen kokonaisuuden, jolla on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen kannalta määritellyt yhteiset tavoitteet.
  3. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on jaettava seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa osana omaa työtään nykyistä monipuolisemmin.
  4. Seksuaalikasvatus on sisällytettävä kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen sekä aikuisväestön palveluihin.
  5. Väestökampanjat on toteutettava suunnitelmallisesti ja mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden ja kohderyhmän, kuten nuorten kanssa yhteistyössä.
  6. Raskauden ehkäisystä on tehtävä valtakunnalliset suositukset.
  7. Raskauden ehkäisypalveluja on tarjottava maksutta ympärivuotisesti kaikille hedelmällisyysiässä oleville ikäryhmille; raskauden ehkäisyn aloittamiseen ja seurantaan liittyvät tutkimukset sisältyvät näihin palveluihin.
  8. Raskauden ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluissa on huomioitava nuorten ja miesten, vammaisten ja maahanmuuttajien erityistarpeet sekä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuus.

Uusi hallitus on nostanut esille osan näistä tavoitteista uuteen hallitusohjelmaansa, kuten maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille ja seksuaalikasvatuksen vahvistamisen. Monet seksuaali- ja lisääntymisterveyden indikaattorit ovat kehittyneet myönteisesti. Ei ole syytä epäillä trendien kääntymistä, mutta tuloksia ei saavuteta ilman ponnisteluita. Tässä seksuaali- ja lisääntymisterveyden-toimintaohjelman toteuttaminen ja hallitusohjelman linjaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Mika Gissler

THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler on työskennellyt lisääntymistilastojen kanssa vuodesta 1991.