Pohdintaa arkkitehtuurin oppimisesta, opettamisesta ja tutkimisesta – suomeksi ja englanniksi.

Thoughts on learning, teaching and researching architecture – occasionally also in English.