Blogista

Tervetuloa lukemaan CHILDCARE -tutkimushankkeen blogia,
jossa hankkeen tutkijat kirjoittavat hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta ja ajankohtaisista tutkimustuloksista.

CHILDCARE-hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimuskonsortio, jossa tarkastellaan lastenhoidon tukia, varhaiskasvatusta ja esiopetusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä, ja se ajoittuu vuosille 2015-2021.

Lisätietoa hankkeesta löytyy nettisivuiltamme: jyu.fi/childcare

 

Yhteystiedot:

Maarit Alasuutari

konsortion johtaja

maarit.alasuutari@jyu.fi

Katja Repo

konsortion varajohtaja, osahankkeen johtaja

katja.repo@tuni.fi

Kirsti Karila

osahankkeen johtaja, vuorovaikutusvastaava

kirsti.karila@tuni.fi

Johanna Lammi-Taskula

osahankkeen johtaja

johanna.lammi-taskula@thl.fi