Johtoryhmä 8.3.2021 - Management Group Meeting

Koulutusasiat asiat tuttuun tapaan ensiksi. Kävimme keskustelua väitöskirjatutkijoiden palkkapaikkojen avaamisesta.

Tutkimuksen konttorilla oli muutamia lyhyitä kysymyksiä ja tiedotuksia.  Pauli Kuosmasen (johtaja, innovaatiopalvelut ja kumppanuudet) vierailulle pitää etsiä uusi aika. Ehdotamme keskiviikkoa 17.3.2021.

Professori Camilla Lindholm on ehdottanut yhteisöllisen kirjoittamisen laajempaa käyttöä tiedekunnassa. Hän on vetänyt vuoden alusta  virtuaalikirjoitusryhmää kielten yksikön väitöskirjan tekijöille ja henkilökunnalle. Asia herättää kiinnostusta.
Mm. Timo Hämäläinen halukas kokeilemaan yksikössään.

Jyväskylän ja Turun yliopiston on aloittanut mahdollisten/potentiaalisten Suomen Akatemia tutkijoiden ja tutkijatohtoreiden houkuttelun yliopistoihinsa. Miten Tampereen yliopistossa, tuleeko yliopistotason toimia?
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/suomen-akatemian-rahoitus

Juslin & Teperi ovat tulossa vierailulle johtoryhmään ja kuulemaan ITC:n tutkimuksesta. Tutkimuksen konttori (Hamari & Belliard) tekevät alustavan kalvosarjan, yksiköiden päälliköt täydentävät sinne ”nostoja tutkimuksesta”.

Vuorinen esitti, että ottaisimme ”rauhoitetun viikon” käyttöön. Kyseessä olisi viikko, johon ei laiteta hallinnollisia palavereja, aika olisi rauhoitettu tutkimukseen – tai oman opetuksen kehittämiseen. Lisäksi koko yliopiston vuosikelloon toivottaisiin lisättävän Suomen Akatemian hakujen aikaan mahdollisimman vähän hallinnollisia kokouksia ja toimia. Niin sanottu hakurauha.

Ari Laitinen esitteli talouden raportointia. Teimme pikavilkaisun uuteen kuukausiraporttiin ja PowerBI raportteihin.

Sisäisen tarkastuksen toimenpidesuositukset siireettiin keskiviikolle.

Lisää yliopiston tutkijoiden esittelyvideoita on julkaistu:

  • Sanna Kumpulainen  tutkii tehtäväperusteista tiedonhakua ja informaatiovuorovaikutusta.
  • Tomi Roinilan tutkimusryhmä tutkii älykkäitä, tehoelektroniikkaan perustuvia menetelmiä, joiden avulla uusiutuvien energianlähteiden toiminta sähköverkossa voidaan varmistaa.
    https://www.youtube.com/watch?v=aQ5oL63b8jk
  • Isabella Aura tutkii opetuksen ja oppimisympäristön pelillistämistä ja tarinallistamista, eli miten erilaisia peli- ja tarinaominaisuuksia hyödynnetään opetuskonteksteissa ja miten ne vaikuttavat oppilaisiin, opettajiin ja koko koulukokemukseen.
    https://www.youtube.com/watch?v=zGJruSbmgBs

Kaikki videot löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/hashtag/ihminenratkaisee

Ja Voices of research -podcastien julkaistut jaksot löytyvät osoitteesta:
https://soundcloud.com/radio_moreeni/sets/voices-of-research

Lisäksi Moreenin Kuuntele tutkijaa -sarjassa vieraana Tiina Vuorinen
https://soundcloud.com/radio_moreeni/tulostettavan-elektroniikan-taustalla-ovat-vihrea-ajattelu-ja-halu-parantaa-maailmaa

 

******

Educational matters as usual in the first place. We had a discussion about opening salary positions for dissertation researchers.

The research office had a few brief questions and briefings. A new time must be sought for Pauli Kuosmanen’s (director, Innovation services and partnerships) visit. We suggest Wednesday, March 17, 2021.

Professor Camilla Lindholm has suggested a wider use of community writing in the faculty. Since the beginning of the year, she has led a virtual writing team for the authors and staff of the dissertation of the Language Unit. This is of interest.
Among others, Timo Hämäläinen is willing to try in his unit.

The Universities of Jyväskylä and Turku have started attracting potential Academy of Finland researchers and postdoctoral researchers to their universities. How at the Tampere University?
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/suomen-akatemian-rahoitus

Juslin & Teperi are coming to visit the management group, we will introduce them to the ITC research. The research office (Hamari & Belliard) will make preliminary slides, the heads of units will supplement there with highligths of research ”.

Ari Laitinen introduced financial reporting. We took a quick look at the new monthly report and PowerBI reports.

The internal audit recommendations were postponed to Wednesday.

More introductory videos of university researchers have been published:

Sanna Kumpulainen
https://www.youtube.com/watch?v=BUky2gJOuJg

Tomi Roinila
https://www.youtube.com/watch?v=aQ5oL63b8jk

Isabella Aura
https://www.youtube.com/watch?v=zGJruSbmgBs

All videos can be found at: https://www.youtube.com/hashtag/ihminenratkaisee

And published episodes of the Voices of research podcasts can be found at:
https://soundcloud.com/radio_moreeni/sets/voices-of-research

In addition, Tiina Vuorinen is a guest in Radio Moreeni’s Kuuntele tutkijaa series
https://soundcloud.com/radio_moreeni/tulostetyn-elektroniikan-taaktalla-ovat-vreen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *