Blogista

Naistech-blogi on toimitettu julkaisukanava, jossa Naistech-hankkeen työtä tehdään näkyväksi artikkelien, henkilökohtaisten kokemusten ja tasa-arvoisin silmin tehtyjen havaintojen muodossa.

Toimituskunta toimittaa blogin sisällöt ennen julkaisua. Toimituskuntaan kuuluvat Naistech-hankkeesta:

Teija Lehto, erikoissuunnittelija, TAMK (päätoimittaja), teija.lehto@tuni.fi
Elina Harju, projektipäällikkö, TAMK

Naistech-hankkeen ulkopuolelta:
Liisa Marttila, erikoissuunnittelija, TAMK