Blogin esittely

Tämä blogi saa energiansa lasten ja perheiden hyvinvointityöstä. Lasten kaltoinkohtelu on maailmanlaajuinen ongelma ja on äärimmäisen tärkeää saada se loppumaan. Lapsen huono vointi viestii koko perheen huonosta olosta ja usein koko perhe tarvitseekin tukea. Vaikka suurin osa perheistä ja lapsista voi hyvin, perheessä saattaa olla päihdeongelmia, stressiä, väkivaltaa, masentuneisuutta, lapsen terveyteen liittyviä haasteita, lasten kasvatukseen liittyviä vaikeuksia, taloudellisen tilan tuomia haasteita, yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä. Jokaisessa perheessä koetaan huolia muuttuvissa elämäntilanteissa, joihin ei aina ole helppoa sopeutua. Elämme myös yhteiskunnassa, jossa omien huolien esiintuominen ei ole vielä kovin trendikästä. Helposti leimaudutaan negatiivisella tavalla. Pyritään siis pärjäämään viimeiseen asti. Silloin jää kuitenkin piiloon moni huoli ja ne alkavat usein kasautua murheiksi muuttaen perheen ilmapiirin hyvinvointia heikentäväksi. Se käy joskus hitaasti ja joskus hyvin nopeasti.

Ammattilaisten yksi tärkeä tehtävä on olla perheille kaikkialla läsnä ja tarjota perheille tukea muuttuvissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa. Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat lähentymässä valtion kärkihankkeiden ohjaaman Lapsi ja perhepalveluiden uudistamisohjelman myötä (LAPE). Mukaan pääsevät kaikki perheiden tukemiseen tähtäävät tahot kaikilla sektoreilla. Perheet siirtyvät palveluiden keskiöön ja palvelut suunnitellaan heidän tarpeidensa mukaan. Vuoropuhelu perheen kanssa sekä tukihenkinen uteliaisuus perheen vointia kohtaan lisääntyvät väistämättä.

Mikään taho ei kykene tähän tehtävään yksin, vaan tarvitaan moniammatillinen tiimi pohtimaan yhdessä perheen kanssa siitä, minkälainen tuki perhettä hyödyttää. Palvelujen pirstaloituminen on ajan saatossa johtanut tehtävien pirstaloitumiseen. Nyt tarvitaan arvo- ja periaatekeskustelua sekä yhteistä keskustelua siitä, kuinka voimme toisiamme täydentäen auttaa perheitä vaikuttavasti. Tärkeäksi muodostuu tällöin yhteisesti tunnistettu ja tunnustettu arvo- ja periaatepohjainen tiimityö, esimerkiksi perhekeskuksissa ja jatkuen muihin palveluihin.

Tämä interaktiivinen blogi pyrkii tuomaan keskustelun keskiöön perheen, sekä sen kuinka voimme kaikki yhdessä tuottaa lapsille turvallisen ja terveen kasvun mahdollistavaa maailmaa, luomalla perheille hyvinvointia ja tuottamalla perheille tukea juuri silloin kun huoli astuu kuvaan.