Uusi julkaisu: Suomen kielen ja kulttuurin opettajat äänessä

Julkaisun kansi: Markus Lakaniemi

Teksti: Sirkku Latomaa

Elokuussa 2020 ilmestyi julkaisu nimeltä Päättymätön projekti III: kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Kuten nimi kertoo, kyseessä on jo kolmas samaan sarjaan kuuluva artikkelikokoelma ja tällä kertaa teemana on suomen kielen käyttö, oppiminen ja opetus kirjoitetun vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Suurin osa kirjoittajista toimii tai on toiminut Suomen kielen ja kulttuurin opettajana jossain ulkomaisessa yliopistossa. Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavia yliopistoja on yli 80 yhteensä 30 maassa. Opettajia on kaikkiaan noin 200, ja heistä 18 on Opetushallituksen lähettämiä vierailevia opettajia. Tuorein kokoelma raottaa ikkunaa suomen opetuksen kysymyksiin 11 eri maassa: Iso-Britannia, Italia, Kanada, Latvia, Puola, Romania, Ruotsi, Tšekki, Unkari, Venäjä ja Yhdysvallat.

Valtaosa artikkeleista perustuu kirjoittajien tekemiin opetuskokeiluihin, ja useassa kokeilussa on kyse yhteisprojektista, joissa on mukana myös suomea äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Ulkomailla suomea opiskelevilla on niukasti tilaisuuksia arkiseen kasvokkaisvuorovaikutukseen luokkahuoneen ulkopuolella, ja siksi opetuksessa hyödynnetään usein esimerkiksi sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomen kielen yliopisto-opiskelija kirjoittaa opintojensa aikana monenlaisia tekstejä. Niissä kaikissa on kirjoittajan omien ajatusten ohella muiden näkemyksiä. Kirjoittaja harjaantuu vähitellen kielentämään teksteihinsä sisältyvät äänet ja tuomaan myös oman äänensä esille tekstilajiin soveltuvalla tavalla. Haastavimpia moniäänisiä tekstejä (vieraan) kielen opiskelijalle lienevät opinnäytteet; yhtenä teema artikkelikokoelmassa on juuri tieteellisen kirjoittamisen opetus.

Opettajat reflektoivat artikkeleissa omaa opetustaan muun muassa tehtävänannon muotoilun ja virheiden käsittelyn kannalta. Opettajan olisikin hyvä pysähtyä välillä miettimään näitä kysymyksiä, samoin kuin palautteen eri muotojen merkitystä ja erityisesti sitä, voisiko vertaistyöskentelyn valjastaa opiskelua ja oppimista tukevaksi työkaluksi myös kielenopetuksessa.

Suomea eri puolilla maailmaa opettavat tapaavat toisiaan vuosittaisilla opintopäivillä. Vuoden 2019 opintopäivillä oli useita työpajoja, muun muassa konekääntämisestä. Kuvat: Opetushallitus.

Suomea vieraana kielenä on kautta aikain opiskeltu muun muassa kääntämällä tekstejä. Viime vuosikymmeninä perinteiset käännösharjoitukset ovat saaneet väistyä muiden opetusmenetelmien tieltä lähes näkymättömiin. Kääntäminen on kuitenkin vähitellen tekemässä paluuta kielenopetukseen, tällä kertaa erilaisessa asussa kuin aiemmin, kuten kirjan artikkelit havainnollistavat.

Julkaisun lähtökohtana oli, että eri puolilla maailmaa toimivat suomen opettajat innostuvat tutkimaan omaa opetustaan ja siitä kirjoittamalla voivat antaa ideoita ja virikkeitä toisilleen. Julkaisulla on annettavaa myös suomen opetukseen toisena kielenä Suomessa – ja mihin tahansa vieraan kielen opetukseen Suomessa.

Sirkku Latomaa & Yrjö Lauranto (toim.) 2020. Päättymätön projekti III: kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 9. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.