Porin kaupungin Tilayksikön toimeksianto opiskelijoille poiki huipputuloksen

Palvelupyyntöjen analysointisovellus voi säästää jopa miljoonia euroja parantuneen kiinteistöhuollon ja -hoidon avulla

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön (TTY Pori) ohjelmistoprojektikurssilla opiskelijat vetävät ohjelmistoprojektin alusta loppuun itse valitsemastaan aiheesta. Tämän lukukauden opintojaksolla opiskelijaryhmä Teppo Hjelt, Jarkko Setälä ja Juha Tontti ¬kehitti ohjelmiston, joka analysoi Porin Palveluliikelaitoksen kiinteistönhoidolle tulevien palvelupyyntöjen sisältöä.

Ohjelmiston avulla saadaan palvelupyynnöistä informaatiota, jonka avulla Palveluliikelaitoksen kiinteistönhoito voi jatkossa tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua. Sovellus tuo asiakkaalle, tässä tapauksessa Porin kaupungin Teknisen toimialan tilayksikölle, lisäarvona muun muassa välitöntä asiakaspalautetta sekä informaatiota rakennuksissa toistuvasti esiintyvistä vioista.

Ohjelmistoprojekti -kurssilla yhdistellään opittua

Ohjelmistoprojektin aikana opiskelijaryhmä kiteyttää työssään onnistuneesti TTY Porin Johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon perusajatuksen; tekniikkaa ja taloutta yhdistävä uniikki kombinaatio. Porin kaupungin kiinteistöhuollon hallinnon tarpeisiin kehitetty sovellus yhdistää johtamista, ohjelmistotuotantoa ja data-analytiikkaa.

”Kurssin aikana nähdään, kuinka hyvin oppi on mennyt perille, kun projektityöskentelyssä pitää yhdistellä niin koodausta, johtamista kuin analysointia”, kertoo opintojakson vetäjä lehtori Harri Keto.

Opettajat seuraavat projektin etenemistä ja antavat tarvittaessa taustatukea opiskelijoiden työskentelylle. Aiheet ja metodit ovat opiskelijoiden itsensä valittavissa. Opintojakso on ollut suosittu mielenkiintoisen toteutustavan vuoksi.

”Ohjelmistoprojektissa näkee, miten pienemmät kokonaisuudet, joita kursseilla on käyty läpi, nivoutuvat yhteen isommassa projektissa. Toisaalta on ollut pakko opetella paljon uutta. Projektissa tuli käytännön oppia useamman henkilön toteuttaman koodin integroimisesta, versionhallinnasta ja ohjelmiston tuotantokäyttöön ottamisesta. Monenlaisiin ongelmiin on päässyt tutustumaan, mutta samalla monenlaisiin tapoihin selvitä niistä.” summaavat projektiryhmäläiset.

Tyytyväinen asiakas

Yksi ryhmän opiskelijoista, Jarkko Setälä, tekee parhaillaan diplomityötään Porin kaupungille ja tuli kysäisseeksi kaupungilta aihetta ohjelmistoprojektiksi. Tilayksikön päällikkö, Mikko Viitala, kertoi, että tekninen toimiala on alkanut kerätä kiinteistönhoitajille tulevista palvelupyynnöistä dataa. Ongelmaksi oli kuitenkin muodostunut datan luokittelun määrä 25 luokkaan, joista suurin osa pyynnöistä tulee 10 eri luokkaan. Syntyi tarve tietää, mitä tekstiä selite-kentässä palvelupyyntöihin liittyen lukee. TTY:n Porin yksikön ja opiskelijoiden osaaminen laitettiin koville ja heille annettiin vapaat kädet luoda informaatiota datasta.

”Projekti eteni mallikkaasti ohjelmistoprojektit -kurssin aikataulun mukaan. En osannut odottaa, että lopputulos olisi todella toteutunut aikataulussa saati, että olisimme saaneet näin hyvän sovelluksen käyttöömme.” kehuu Viitala.

Sovellus edesauttaa kaupungin tiloissa esiintyvien toistuvien vikojen onnistuneita korjauksia. Onnistunut ajoissa tehty korjaus vähentää sisäilmariskiä.