Culture Sector Graduate - Share Your Career Story

Kannusta nykyisiä opiskelijoita – jaa uratarinasi!
Support current students – share your career story!

In English below

Huom. Kysely avataan tiistaina 13.4. ja linkki päivitetään tähän blogipostaukseen tuolloin.

Hei sinä vuosina 2010-2019 valmistunut TAMKin kulttuurialojen alumni! Mitä olisit aina halunnut tietää työelämästä, kun vielä opiskelit? Haluatko tukea tietotaidollasi nykyisten opiskelijoiden uraohjausta ja tarjota heille realistisen kuvan työelämästä?

Teemme Media, musiikki ja taide -yksikössä Uratarinoita kulttuurialalta -selvitystä, jota varten keräämme urapolkua ja osaamista käsitteleviä uratarinoita. Tavoitteenamme on rakentaa kokonaiskuvaa kulttuurialalta valmistuneiden moninaisista urapoluista sekä työelämän haasteista nykyisten opiskelijoiden uraohjauksen sekä yksikön koulutuksen kehittämiseksi.

Kyselylomakkeeseen vastaaminen kestää noin 10-30 minuuttia ja arvostamme suuresti erilaisia tarinoita, myös alaa vaihtaneilta. Vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.

Suuri kiitos jo etukäteen!

Linkki kyselyyn: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31680/lomakkeet.html

Kuva: Saara Lehtonen

The survey will be opened Tuesday 13th of April and the link will be updated to this blog post that day.

Are you a graduate from TAMK’s culture sector studies who graduated between the years 2010-2019? Is there something you wished you had known about working life when you were still studying? Would you like to support the career counseling of current students and offer them a realistic look into the working life?

Our team in the department of Media, Music and Art, is doing a research project called “Career stories from the culture sector”, where we collect qualitative information regarding culture career trajectories and knowledge.  Our aim is to build an overall picture of the various culture career stories and working life challenges to support TAMK’s career counseling and to develop the department’s educational content.

Answering the survey takes around 10-30 minutes and we greatly appreciate different career stories even if you no longer work for the culture sector. Surprise prizes will be drawn among the participants.

Thank you in advance!

Link to the survey: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31707/lomakkeet.html

Picture credits: Saara Lehtonen