Blogista

Blogissa tuoreimpia kuulumisia TAMKin bioanalyytikkokoulutuksen opiskelijoiden opinnoista, harjoittelusta ja muusta mukavasta.

Bioanalytiikan koulutus sopii myös sinulle, jos haluat työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin laboratorioissa ja kehittää laboratorioalaa. Koulutuksen aikana pääset perehtymään käytännön työtehtäviin ja soveltamaan tietoja sekä taitojasi harjoitteluissa. Opetus on suomeksi, mutta siinä voi olla englannin kielisiä osuuksia.

Bioanalyytikkona toimit terveysalan laboratorioissa, otat ja tutkit näytteitä ja ohjaat terveydenhuollon ammattilaisia.  Käytännön kliinisen laboratoriotyön lisäksi osallistut kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Bioanalyytikon osaaminen pohjautuu bioanalytiikkaan, kliiniseen laboratoriotieteeseen, lääketieteeseen, luonnontieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.