Category: Teema 1

EKG-video avuksi arjen työhön

Toteutimme yhteystyössä erään hoitotahon kanssa opiskelijaprojektin, jossa tehtiin käytännönläheinen video EKG-rekisteröinneistä. Hoitajat, joilla EKG:n rekisteröinnistä on jo aikaa, voivat kerrata videosta EKG:n perusteet. Videossa käydään ensin läpi mihin EKG-rekisteröinti perustuu. Toisessa osassa käydään läpi rekisteröinnin suoritus ja viimeisenä vielä muutamia esimerkkejä yleisimmistä ongelmista, joita rekisteröinnin aikana saatetaan kohdata. Video tehtiin vastaamaan kyseisen osaston erityistarpeisiin.