Vuorovaikutuksen tukeminen verkko-opetuksessa -hanke

Kielikeskus sai kevään 2020 loppupuolella hyvää palautetta opiskelijoita osallistavista ja keskustelevista verkkototeutuksista. Lisäksi kesällä 2020 Digin viemää -iltapäivässä pidettiin Ryhmätyön tukeminen verkko-opetuksessa -esitys, jonka yhteydessä toivottiin koulutuksen järjestämistä aiheesta. Tämä mahdollistui saatuamme rahoituksen teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelmasta.

Vuorovaikutteiset työpajat olivat luonnollinen ratkaisu hankkeen toteuttamiseen. Työpajoja järjestettiin syksyllä 2020 ja niiden aiheina olivat kurssin aloittaminen, ryhmäprosessin ohjaaminen ja vuorovaikutuksen rakentaminen monologista dialogiksi. Kustakin aiheesta järjestettiin useampia työpajoja. Olimme lisäksi mukana Digimentoriverkoston Digin viemää -tapahtumassa kuuntelemista etäyhteyksissä tarkastelevalla Kuuleeko kukaan -kokonaisuudella.

Syksyn laaja etäkoulutustarjonta ja täydet aikataulut vaikuttivat varmasti osaltaan siihen, että työpajojen osallistujamäärät olivat pieniä. Toisaalta pieni ryhmäkoko tarjosi sitäkin enemmän aikaa jakamiselle ja keskustelulle, jolle tuntui olevan tarvetta. Työpajat päättyivät syyslukukauden lopussa kokoavaan työpajaan. Kokoavaa tapaamista varten keräsimme syksyn aikana käsiteltyjä aiheita Flinga-seinälle. Tunnistatko sieltä tuttuja haasteita? Entä löydätkö uusia ratkaisuja tai ideoita?

Tunnin mittaiset työpajat rakennettiin siten, että ne itsessään antoivat jo ideoita vuorovaikutuksen tukemiseen verkossa. Työpajat toteutettiin Zoomissa ja havainnollistamismateriaalit tehtiin visuaalisuutensa vuoksi verkkokontekstiin hyvin taipuvalla Canva-ohjelmalla. Työpajoissa hyödynnettiin muun muassa Zoomin osallistamisen mahdollisuuksia, AnswerGardenia ja Flingaa. Keskustelevien pajojen tallentamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena, mutta työpajoista kootaan kevään 2021 aikana tekstejä Digimentorien vinkkipankkiin korkeakouluyhteisön hyödynnettäväksi. Ensimmäinen, etätapaamisten vuorovaikutuskäytänteiden sopimiseen liittyvä teksti julkaistiin tammikuussa.

Hankkeen aikana opimme myös projektin hallinnoimisesta ja tiedottamisesta intrassa. Kiinnostavaa oli nivoa yhteen ja jakaa korkeakoulun eri toimijoiden kuten Digimentoriverkoston, IT-palveluiden ja TLC:n ohjeita. Tietomäärästä suodatettuja täsmävinkkejä arvostettiin. Lisäksi työpajat olivat meille vetäjille arvokkaita oppimisen paikkoja. Kuulimme ja keskustelimme erilaisiin työkuviin liittyvistä vuorovaikutuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Hankkeen otsikko laajeni kattamaan verkko-opetuksen lisäksi verkkotapaamisia yleisesti. Riippumatta työpajan teemasta tai osallistujien työnkuvista, päädyimme aina samaan lopputulokseen: toimivalla vuorovaikutuksella on iso merkitys. Hyvin toimiva vuorovaikutus auttaa osallistujia kiinnittymään ja sitoutumaan niin opintojaksoon, opiskeluryhmään kuin työyhteisöön. Siksi myös etävuorovaikutuksen mahdollistamista ja tukemista on syytä pohtia tietoisesti.

Alla on vielä muutama palaute tai ajatus työpajoihin osallistuneilta. Kiitämme kaikki osallistujia yhteisistä vuorovaikutuksen hetkistä!

Kielikeskuksen puheviestinnän yliopisto-opettajat

Piia Jokiranta 

Johanna Järvelin-Suomela 

Eeva Kaarne 

 

Palautepoimintoja:

“Kiitos tästä setistä! Paljon hyvää asiaa, olisi voinut jatkaa näiden tiimoilta vielä pitempäänkin (:”

“Mukavaa oli pysähtyä tämän asian äärelle kesken työkiireiden”

“Mukava paikka ja hetki aikaa tällekin keskustelulle. Tällaisiin pieniin hetkiin olisi kiva jatkossakin osallistua.”

 

Osallistujan kiteytyksiä siitä, mistä haluaa työpajan jälkeen itseään ja muita muistuttaa:

“Arvosta itseäsi ja omia tarpeitasi sekä itselle tärkeitä asioita vuorovaikutuksenkin suhteen =)”

“Kuuntele muita keskittyneesti – edelleen.”

”Saa olla oma itsensä! Aitous välittyy myös opiskelijoille ja pikku mokat ei haittaa.”

”Usko itseesi samoin kuin livetouhussakin :)”

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *