Blogista

Hienoa, että löysit blogiimme! Eläytyen osalliseksi-hankkeessa vahvistetaan  nuorten koulupolkua eläytymisen menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on tukea  nuorten itsetuntemusta ja -arvostusta sekä mahdollisuuksia kuulua  ryhmään ja  yhteiskuntaan.

Toiminnan ajatuksena on, että “sinä olet tärkeä ja näemme sinut”. Ryhmästä on vastuussa aikuinen ammattilainen. Toiminta on osittain koulupäivän aikana tapahtuvaa ja sen sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Toiminta voi olla esimerkiksi musiikin tai videoiden tekemistä, luonnossa kulkemista tai itsensä ilmaisua yhdistettynä keskusteluun. Nuorelle toimintaan osallistuminen on ilmaista.

Kasvamiseen ja elämään liittyy monia mietityttäviä asioita. Nuorilla voi olla  erilaisia  huolia  esimerkiksi omaan jaksamiseen tai itsenäistymiseen liittyen. Eläytyen osalliseksi-hankkeessa nuorilla on mahdollisuus keskustella näistä teemoista yhdessä aikuisten ja muiden nuorten kanssa.

Nuoret saavat mielekkään tekemisen avulla välineitä itsetuntemukseen, lisää kokemuksia nähdyksi tulemisesta ja yhteisöön kuulumisesta. Osallistuttuaan toimintaan nuoren on mahdollista tulla seuraavaan ryhmään mukaan kokemusasiantuntijana yhdessä aikuisen kanssa.