Haluamme hankkeessa tukea ja vahvistaa nuorten koulupolkua eläytymisen menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on tukea nuoria löytämään ja vahvistamaan itselle merkityksellistä toimintaa, joka tukee heidän itsetuntemustaan, -arvostustaan ja halua kuulua ryhmään ja yhteiskuntaan. Tervetuloa mukaan matkalle ja seuraamaan blogiamme!

ELOS-pienryhmätoiminnan malli Eläytyen osalliseksi -hankkeen loppujulkaisussa

Eläytyen osalliseksi -hankkeessa kehitettiiin nuorten ylisukupolvisen kuorman helpottamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen tähtäävä pienryhmätoiminnan malli, joka on kuvattuna hankkeen loppujulkaisussa ELÄYTYEN OSALLISEKSI - läsnäoloa ja välittämistä kouluarkeen. Tutustu julkaisuun ja lue tarkemmin mallista ja tuloksista, joita pienryhmätoiminnalla saatiin hankkeessa. "Ryhmässä olemisella on mulle tosi iso merkitys, koska täällä musta tuntuu siltä että mut hyväksytään ja mä kuulun joukkoon", totesi palautteessaan eräs ELOS-ryhmään osallistunut nuori. Kannustamme sinua kokeilemaan ja soveltamaan toimintamallia nuorten kanssa omassa oppilaitoksessasi - yhteisöllisessä pienryhmätoiminnassa on voimaa.