Ollaan turvallisia aikuisia nuorillemme!

Nuoret ovat kokeneet poikkeuksellisen kevään aikana huolta jaksamisestaan sekä perheenjäsenistään ja yksinäisyyden kokemus on korostunut. Poikkeustilanteessa nuori tarvitsee turvallista aikuista ja aitoa kohtaamista. Nuori ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi.