Artikkelit vuodelta 2020

Luottamus, tiedepolitiikka ja THL

Nykytilanteessa suurikin yleisö näkee sen, mikä tiedeyhteisöissä on ollut koko ajan ilmeistä: tutkimuksen hankkeistuminen rapauttaa sellaista asiantuntemusta, jonka kehittyminen ja ylläpito vaatii pitkäjänteistä, yhdessä muiden saman aihepiirin asiantuntijoiden kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä. Hankkeistuminen on tältä osin tiedollisesti haitallista ja lehtitiedoista ja terveyshallinnon toimijoiden julkisista lausunnoista päätellen se on nyt myös yhteiskunnallisesti haitallista.