12.12.2022 johtoryhmän kokous - Management group meeting

Tieto- ja sähkötekniikan opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat animoituihin ledikuvioihin pohjautuvia tuotteita.

Professorien tutkimuskausihaku (aiemmin tutkimusvapaa) tulee taas. Prosessin hoitaminen siirtyy tutkimuksen konttorilta  HR:lle ja prosessia päivitetään. Tiina Toikka esittelee. Hakuaika tulee olemaan 10.1.–31.1.2022. Tutkimuskauden pituus on pääsääntöisesti kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti, mutta sen voi pitää myös lyhyemmissä jaksoissa. Tällä hakukierroksella ITC myöntää tutkimuskausia pääsääntöisesti lukuvuodelle 2022–2023. Kauden hakemisen edellytyksenä on kuuden edeltävän vuoden työskentely kokoaikaisessa professorin tehtävässä Tampereen yliopistossa ja sitä edeltäneessä organisaatiossa (TaY tai TTY). Kuusi vuotta tulee tulla täyteen ennen kauden alkamista. Tutkimuskausia myönnetään maksimissaan kuudesosa kunkin yksikön hakukelpoisten professorien määrästä. Tutkimuskauden tulee olla hyvä suunnitelma ja kauden tuloksena täytyy olla konkreettisia tuloksia, esim. EU-rahoitushakemuksia, julkaisuja.. Kauden jälkeen toimitetaan raportti ja se käydään läpi johtoryhmässä.

Seuraavaksi on johtoryhmän itsearviointi keskustellen. Pohjaksi oli kysymyksiä, johtosääntö ja tiedekunnan dekaanin toimenkuva.

TAU Johtosääntö 14§
Tiedekunta on tutkimuksesta ja opetuksesta huolehtiva yliopiston tulosyksikkö.

Hallitus nimittää dekaanin rehtorin esityksestä johtamaan tiedekunnan toimintaa. Rehtori nimittää varadekaanin tiedekunnan dekaanin ja provostin esityksestä.

Dekaanin tehtävänä on:

1) johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan taloudesta;
2) valmistella esitys provostille tiedekunnan varadekaaneiksi;
3) valmistella esitys provostille dosentin arvon myöntämisestä;
4) tehdä rehtorille esitys tiedekunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan;
5) hyväksyä tiedekuntaan otettavat opiskelijat
6) ja muut rehtorin ohjeella määrätyt dekaanin tehtävät.

Dekaanin apuna toimii tiedekunnan johtoryhmä.

 

_________

The professorial research period is back again. Management of the process will be transferred from the Research Office to HR and the process will be updated. Tiina Toikka introduces. The application period will be from January 10 to January 31, 2022. The research period is usually six months continuous, but can also be shorter. In the current application round, the ITC will award research periods for the academic year 2022-2023. To apply for a period, the applicant must have worked for six years as a full-time professor at the University of Tampere and its predecessor organisation (TaY or TTY). The six years must be completed before the period starts. The maximum number of research periods is one sixth of the number of eligible professors in each unit. The research period must be well planned and must result in concrete results, e.g. EU funding applications, publications, etc. A report must be submitted at the end of the period and discussed in the Management group.

The next step is a self-assessment by the management team in discussion. The basis was the questions, the management charter and the job description of the dean of the faculty.

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *