19.9.2022 johtoryhmässä mm. investointeja & juhlia - Management group meeting

Journalistiikan työelämäprofessorit Johanna Vehkoo ja Ritva Leino
Journalistiikan työelämäprofessorit Johanna Vehkoo ja Ritva Leino, 6.9.2022, kuva: Anni Ågren.

Aloitamme jälleen tiedekunnan investointiehdotuksilla, esittelijänä on Poika Isokoski. Investointiehdotukset menevät yliopiston päätettäväksi. Viime viikon jälkeen ehdotukset on tarkemmin jaettu otsakkeiden opetus ja tutkimus alle ja priorisointi edellisen kierroksen jäljiltä on tarkentunut. Liitteenä on myös taulukoita, joista näkyvät kumulatiiviset investoinnit infroihin. Aiheesta käytiin jälleen paljon keskustelua, joka varsinaisten investointien lisäksi liikkui mm. siinä mitä on kokeellinen tutkimus. Seuraavaa investointikierrosta varten kannattaa olla yhteydessä ensi keväänä oman alueen staff scientistiin.

Seuraava aihe on ITC:n infrojen kokonaiskuvan nykytilanne ja keskustelu linjoista. Minkälaisiin kokonaisuuksiin infrat ryhmiteltäisiin?

Kolmantena aiheena on syksyn henkilöstöjuhlan suunnittelu. Henkilöstöjuhla on 26.10.2022 Pakkahuoneella. Lisää aiheesta lähiaikoina. Tiedekunnann uusien professoreiden juhlaluennot ovat 25.11.2022 klo 13 eteenpäin Keskustakampuksen päätalon juhlasalissa. Luennot pitävät Frank Emmert-Streib, Tuomas Harviainen, Asko Lehmuskallio, Niina Lilja, Thomas Olsson ja Olli Sotamaa. Tulossa ovat myös professoritapaaminen ja post doc -tapaaminen.

Lisäksi meillä on ”Työasemien itsepalvelutilaaminen” – tilannekatsaus. Keväällä keskustelimme työasemien tilausprosessin uudistuksesta. Piloteissa uudistus on osoittautunut erinomaisen toimivaksi. Syksyn aikana on tarkoitus ottaa uudistettu prosessi käyttöön koko organisaatiossa vaiheittain. Tiedekunnissa tämä on tarkoitus tehdä seuraavasti:

– 19.9.2022 pilotti ENS-tiedekunnassa
– 3.10.2022 ensimmäinen aalto: ITC, MAB, EDU
– 31.10.2022 toinen aalto: MET, BEN, SOC

Vaiheittainen eteneminen jakaa työkuormaa tasaisesti toimitusorganisaatiolle ja antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia prosessiin. Heräte laitteen vaihtoon tulee tietohallinnon puolesta, joten tarvittaessa voi helposti muuttaa rytmiä. Muutos koskee vain tavanomaisia henkilökäytössä olevia perustietokoneita – muut laitteet menevät entiseen malliin. Tiedekunnissa olemme tunnistaneet tällaisia laitteita tulevalle syksylle noin 230 kpl, ja tämä työ ei jatkossa enää rasita tiedekuntien IT-vastuuhenkilöitä.

Meillä on aloittanut tietotekniikan yksikössä uusi työelämäprofessori Hannu Tenhunen, hän on aloittanut 1.9.2022. Tenhunen on mukana mm. mikroelektroniikan koulutuksen suunnittelussa ja Porin yliopistokeskuksen ekosysteemin rakentamisessa. Myös Hannu Tenhunen pitää tänä syksynä aloitusluennon.

 

****

We start again with the faculty’s investment proposals, presented by Poika Isokoski. Investment proposals are up to the university to decide. After last week, the proposals have been more precisely divided under the headings teaching and research, and the prioritization after the previous round has been refined. There are also tables attached, which also show the cumulative investments in infrastructure. There was again a lot of discussion about the topic, which, in addition to the actual investments, moved e.g. in what is experimental research. For the next investment round, you should contact the staff scientist in your area next spring.

The next topic is the current situation of the overall picture of ITC’s infras and a discussion of the lines. What kind of entities would infrastructure be grouped into?

The next topic is the planning of the autumn staff party. The personnel party is on 26 October 2022 at Pakkahuone. More on the subject in the near future. The celebratory lectures of the faculty’s new professors will take place on November 25, 2022 at 1 p.m. in the main hall of Keskustakampus. The lectures will be given by Frank Emmert-Streib, Tuomas Harviainen, Asko Lehmuskallio, Niina Lilja, Thomas Olsson and Olli Sotamaa. There will also be a professor meeting and a post doc meeting.

We have a new Professor of Practice, Hannu Tenhunen, he has started on September 1, 2022. Tenhunen is involved in e.g. in planning microelectronics education and building the ecosystem of Pori University Center.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *