22.1.2024 johtoryhmä – Management group meeting

Viestinnän opintosuunnan ryhmäkuva, kuva: Eino ANsio

Aluksi on dekaanien katsaus tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisiin asioihin.
Tutkimuksen varadekaani Hamari kertasi tohtorikoulutuspilotin hakuun liittyviä toiveita ITC:lle tulevien paikkojen määrästä, tuloksien pitäisi tulla helmikuussa.  Koulutuksen varadekaani Erja Sipilä: ”Opetuksen vähentäminen on onnistunut hyvin. Tutkinto-ohjelmat ovat tehneet hyvää työtä.”

Toiseksi pääsemme aina tunteita nostettavaan aiheeseen – tiedekunnan rahanjako. Ari Laitinen on tehnyt uusia laskemia, jossa on tällä kertaa myös huomioitu minkälaista tukea (esim. staff scientistit) ja tilakuluja eri yksiköillä on. Viime vuodelta ei ole vielä valmistunut esim. julkaisujen määrät, jotka vaikuttavat tulosperustaiseen jakamiseen.

Professorien tutkimuskaudet ovat taas haussa, haku on avoinna 9.-31.1.2024. Tiedekunnan ohjeistus hakuun ja ITC-prosessin kuvaus ITC-Sharepointissa. Tutkimuskauden suunnittelu alkaa keskustelussa yksikön päällikön kanssa.

Tampereen yliopiston infrastruktuurien hallintomalli ei herätä johtoryhmässä suuria intohimoja – ainakaan vielä. TAU:n infrastruktuuriohjausryhmä on työstämässä yliopiston infrastruktuurien hallintomallia, joka vaikuttaa siihen, miten meidänkin infrastruktuurejamme tulee jatkossa hallinnoida. Seuraava ohjausryhmän tapaaminen on 23.2., jossa mallista mahdollisesti päätetään. Nyt jorylla on vielä mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen malliin.  Jory kommentoi tämänhetkistä infrastruktuurien hallintamallin luonnosta: mitä kohtia tulisi muuttaa ja miten, jotta hallintamalli soveltuu parhaalla mahdollisella tavalla meidän  visioomme infrastruktuurien hallinnasta ja kehittämisestä.

Erja Sipilä toimittaa tiedekunnan kommentit lukukausimaksuihin liittyvään lakimuutokseen perille tällä viikolla.

_

Konsistorissa aloitti kolme uutta jäsentä, professori Frans Mäyrä, yliopistonlehtori Jani Hakkarainen ja tekniikan ylioppilas Nina Kovanen. Konsistori valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi vuoden 2025 loppuun ulottuvalle kaudelle professori Arri Priimägin.  Konsistorin keskustelun. jälkeen mm. esittelijä, tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi palautti tutkimuksen kehittämissuunnitelman takaisin valmisteluun. https://intra.tuni.fi/content/news/54766

*****

The first is a review by the deans of the faculty and the university of current affairs.
Vice Dean for Research Hamari gave an update on the hopes for the PhD pilot application for the number of upcoming positions, with results due in February. Vice Dean of Education Erja Sipilä reported that ”The reduction in teaching has been very successful. The degree programmes have done a good job.”

Second, we get to the always emotive topic – faculty funding. Ari Laitinen has made new calculations, this time also taking into account what kind of support (e.g. staff scientists) and facility costs different departments have. For the last year, e.g. the number of publications, which affect the result-based allocation, has not yet been completed.

The round of applications in the professors’ research sabbatical system opens. The application period is from 8 January to 31 January 2024.
Planning for the research sabbatical system starts with a discussion with the head of unit.

Tampere Univeristy’s infrastructure management model does not arouse great enthusiasm in the management team – at least not yet. TAU’s Infrastructure Steering Group is working on a university infrastructure management model that will influence how our infrastructures are managed in the future. The next meeting of the steering group is on 23 February, where the model will possibly be decided. Now the jury still has a chance to influence the final model. Jory commented on the current draft of the infrastructure management model: what needs to be changed and how, in order to best fit our vision for infrastructure management and development.

 

____

Updated! The Academic Board held its first meeting of the spring semester on Tuesday 23 January.

Three new members joined the Academic Board: Professor Frans Mäyrä, University Lecturer Jani Hakkarainen and student of engineering Nina Kovanen. The Academic Board also discussed Tampere University’s research development plan for 2024–2025. Based on the discussion, the rapporteur, Vice President for Research Tapio Visakorpi, returned the plan for further preparation. https://intra.tuni.fi/en/content/news/54766

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *